نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه دوره های ورود به حرفه و ارتقا پایه آموزش > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  دوشنبه 23 مهر 1397 21:36:03
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

دوره های آموزشی برنامه ریزی شده تا شهریور 96

 

ردیف

 

دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس دوره

دانشگاه

1

 

بکارگیری استانداردها

4و5 خردادماه

خانم مهندس سلطانیان

دانشگاه رازی

2

 

نکات اجرایی تأسیسات برقی

5 خردادماه

دکتر کیهانی

دانشگاه رازی

3

 

ساختمان های هوشمند 1

7و8 خردادماه

مهندس رضایی

دانشگاه آزاد(باغ نی)

4

 

نکات اجرایی سازه فولادی1 سازه بتنی1

11و12 خرداد

دکتر عقابی

دانشگاه رازی

5

 

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

17و18 خرداد

دکتر شریفی پور

جهاددانشگاهی

6

 

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

18و19 خرداد

دکتر شرفی

جهاددانشگاهی

7

 

معماری پایدارو روش های صرفه جویی

18و19 خرداد

دکتر ضیایی

جهاددانشگاهی

8

 

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

20و21 خرداد

خانم دکتر طاهری

جهاددانشگاهی

9

 

بتن های ویژه و روش های بتن ریزی

20و21 خرداد

دکتر شریفی پور

جهاددانشگاهی

10

 

اصول حرفه ای خدمات مهندسی

25و26 خرداد

دکتر شرفی

جهاددانشگاهی

11

 

اجرای ساختمان های بتنی(ارتقا اجرا)

31خرداد و1و2 تیر

مهندس به آیین

جهاددانشگاهی

12

 

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار(ورود به حرفه)

1و2 تیرماه

دکتر صمیمی

جهاددانشگاهی


14

 

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار(ورود به حرفه اجرا)

8و9 تیرماه

مهندس جباری

رازی

15

 

بکارگیری استانداردها مقررات ملی(3به2 معماری)

12و13 تیرماه

مهندس نادری فر

رازی

16

 

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها(2به1 نظارت عمران)

12و13 تیرماه

مهندس جوادی

موسسه فناور-پارک معلم

17

 

مصالح و فناوریهای نوین

(3به2معماری)

14و15 تیرماه

مهندس ماهان فر

موسسه فناور-پارک معلم

 


19

 

آشنایی با شرح وظایف مجری(ارتقا اجرا)

20و21و22تیرماه

مهندس جوادی

آزاد

20

 

اجرای ساختمان های بتنی(ارتقا اجرا)

21و22و23 تیرماه

مهندس کاظمی فرد

آزاد

21

 

معماری پایدار و روش های صرفه جویی(3به2 معماری)

26و27 تیرماه

مهندس ماهان فر

آزاد

22

 

ضوابط طراحی ساختمان هایی با مصالح بنایی(3 به2 محاسبات عمران)

31تیرو1و2 مرداد

مهندس موحدنیا

آزاد

23

 

نکات اجرایی سازه فولادی1 بتنی1(ورود به حرفه اجرا)

5و6 مردادماه

مهندس حیدری زاده

جهاددانشگاهی

25

 

قالب بندی و قالب برداری(3به2 نظارت عمران)

5و6 مردادماه

دکتر اشرفی

رازی

26

 

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه نگهبان(3به2 نظارت عمران)

11و12 مردادماه

دکتر حبیبی

جهاد

   قالب بندی و قالب برداری(3به2 نظارت عمران)
 13و14 مردادماه
 دکتر اشرفی
رازی
27
 
تأسیسات بهداشتی(3به2 مکانیک)
11و12 مردادماه
 دکتر احمدی
رازی

28

 

آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه نگهبان(ارتقا اجرا)

15و16و17 مرداد

دکتر حبیبی

رازی

29

 

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه نگهبان(3به2 نظارت عمران)

19و20 مردادماه

دکتر خزایی

جهاد

   آسانسور و پله های برقی  20 و21 مردادماه  دکتر کیهانی جهاد 

30

 

نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان1(ورود به حرفه اجرا)

20مردادماه

دکتر پاکنژاد

رازی

   اجرای سازه های فولادی
 25و26و27مرداد  دکتر سیاری
رازی
   مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (ورود به حرفه اجرا)  25 و26 مردادماه  خانم دکتر طاهری   موسسه فناور

31

 

آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه نگهبان(ارتقا اجرا)

1و2و3 شهریورماه

دکتر خزایی

جهاددانشگاهی

32

 

نکات اجرایی تأسیسات برقی1(ورود به حرفه اجرا)

3 شهریور

دکتر محمدی

آزاد

33

 

لوله کشی گاز(3به 2 مکانیک)

5و6 شهریور

دکتر پاکنژاد

رازی

34
 
 نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی 1(ورود به حرفه اجرا)
 5 شهریور
 دکتر احمدی
رازی
35
 
 معماری زمینه گرا در زمینه بافتها(2به1 معماری)
 9و10 شهریور
 دکتر ضیایی
آزاد

36

 

مصالح و فناوریهای نوین(3به2 معماری)

16و17 شهریور

دکتر کمالی

آزاد

37

 

معماری پایدار و روش های صرفه جویی(3به 2 معماری)

23و24 شهریور

دکتر زرافشانی

آزاد

38
 تأسیسات گرمایی، سرمایی تعویض و تهویه هوا
 28و29 شهریور
 دکتر عباسی
جهاددانشگاهی
39
 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی(3به2 معماری)
 6و7 مهرماه
 دکتر محمدیانی
آزاد

 

منتشر شده در بخش: اخبار آموزش
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content