نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه برگزاری دوره های آموزشی ارتقا پایه و ورود به حرفه پاییز 97 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  يکشنبه 31 شهريور 1398 05:19:42
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

 

دوره

تاریخ برگزاری

مدرس دوره

1

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه-نکات اجرایی(ورود به حرفه)

26و27 مهرماه

د. محمدیانی

2

نکات اجرایی تاسیسات برقی 1-(ورود به حرفه)

2آبانماه

د.مظفری

3

مصالح و فن آوری های نوین(3به2نظارت عمران)

3و4 آبانماه

د.محمدپور

4

شرح وظایف پیمانکار(ورود به حرفه)

3و4 آبانماه

م.همراهیان

5

نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان1(ورود به حرفه)

7آبانماه

د.پاکنژاد

6  تاسیسات مکانیکی ساختمان بلندمرتبه(ارتقا2به1 مکانیک)  10و11 آبانماه  د.ویسی 

7

آشنایی با روش های گودبرداری(ارتقا پایه اجرا)

9و10و11 آبانماه

م.خوش خوی

8

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(ورود به حرفه اجرا)

10و11 آبانماه

م.رحمانپور

9

نکات اجرایی سازه فولادی1-بتنی1(ورود به حرفه اجرا)

23و24آبانماه

د.عقابی

10

اجرای ساختمان های فولادی(ارتقا اجرا)

23و24و25 آبانماه

د.سیاری

11

تولید صنعتی(2به 1 نظارت عمران)

1و2 آذرماه

م. به آیین

12

نکات اجرایی نماسازی و نازک کاری(ارتقا اجرا)

7و8و9 آذرماه

د.سیفی

13

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان(ارتقا 2به 1 معماری)

8و9 آذرماه

د.داریوشی

14

مبانی گودبرداری و ژئوتکنیک(3به 2نظارت عمران)

15و16آذرماه

د.اسفندیاری

15

هوشمند2(ارتقا 2به 1 برق)

15و16آذرماه

م.کبودی

16  تعمیر مرمت و تقویت سازه(ارتقا نظارت 2به 1 عمران)  6و7 دیماه د.حبیبی 
17
اجرای ساختمان های بتنی(ارتقا اجرا)  21و22و23 آذرماه
م.کاظمی فرد
18  نقشه برداری(2به1)  6و7 دیماه  م.ملکی 

 

منتشر شده در بخش: اخبار آموزش
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content