نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه گواھی نامه دوره ھای آموزشی زیر آماده می باشد > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 29 شهريور 1399 19:44:05
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

گواھی نامه دوره ھای زیر آماده می باشد لطفا جھت دریافت آن به واحد اموزش مراجعھ نمایید.

 ١-دوره معماری زمینه گرا در بافتھا

 ٢ -دوره آسانسور وپله ھای برقی

 ٣ -دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان١

 ۴ -دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان١

 ۵ -دوره بکارگیری استانداردھا ومقررات ملی در ساختمان

منتشر شده در بخش: اخبار آموزش
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content