نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه گواهی نامه پایان دوره آموزشی > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  يکشنبه 09 آذر 1399 04:33:17
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

گواھی نامپایان دوره ھای آموزشی زیر جھت تحویل آماده می باشد:

١-نکات اجرایی در تخریب بناھای فرسوده مورخ ٢١ و ٢٢ خرداد ٩٩ ٢-نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی مورخ ٢٣ خرداد ٩٩ ٣-مصالح ساختمانی و استانداردھای مربوطھ مورخ ٢۶ و ٢٧ خرداد ٩٩ ٨١١ مورخ ٢٩ خرداد ٩٩ - ۴-اچ اس ای کد ٧ ۵-نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان مورخ ٣١ خرداد ٩٩ ٨١١ مورخ ٢ تیر ٩٩ - ۶-اچ اس ای کد ٧ ٨١١ مورخ ١٠ تیر ٩٩ - ٧-اچ اس ای کد ٧

منتشر شده در بخش: اخبار آموزش
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content