نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات گروه تخصصی شهرسازی مورخ 95/3/13 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 27 بهمن 1397 01:22:33
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

 

شصت و یکمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی در روز پنج شنبه مورخ 95/3/13 رأس ساعت 12 با دعوت قبلی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-با توجه به برگزاری جلسه گروه تخصصی شهرسازی قبل از اجلاس سراسری در تاریخ 95/3/4 در محل شورای مرکزی، نتایج جلسه به طور خلاصه توسط خانم صادقی به اعضای گروه ارائه گردید.(شامل مبحث 25 مقررات ملی ساختمان، الزامات عمومی در طراحی و اجرای ساختمان ها-بررسی چگونگی اجرایی شدن صلاحیت های شهرسازان و پیشنهاد صلاحیت های جدید- گزارش عملکرد گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی دوره ششم).

2-گزارش وضعیت ظرفیت و سهمیه مهندسان شهرساز و متراژ کل طرح های تفکیک و آماده سازی که از سال 1392 تا کنون به سازمان ارجاع شده، در اختیار اعضای گروه تخصصی قرار گرفت.با توجه به افزایش تعداد مهندسین شهرساز دارای پروانه و مشکلات توزیع کار توسط گروه تخصصی، مقرر گردید پیگیری های لازم جهت ایجاد نرم افزار ارجاع طرح های شهرسازی توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد. همچنین از تجارب استان های دیگر مانند قزوین و تهران استفاده شود.

3-نظر به اجرایی شدن اکثر صلاحیت های شهرسازی در اکثر استان های کشور، مقرر گردید پیگیری های لازم برای اجرایی شدن طراحی و نظارت ساختمان در رشته شهرسازی که در تاریخ 94/5/31 در جلسه هیأت مدیره تأیید و جهت تصویب نهایی به کمیته چهار جانبه ارسال شده است، صورت پذیرد. خانم مهندس مرادی، مقرر گردید مستندات و تجارب سایر استان ها در این زمینه را گردآوری نماید.

4-پیرو جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 95/3/4 ، مقرر گردید اقدامات انجام شده در زمینه اجرایی کردن صلاحیت های شهرسازی در استان کرمانشاه حداکثر تا پایان خرداد ، به شورای مرکزی ارسال گردد.

5-نامه شماره 15005 مورخ 95/1/30 بازرس کل امور راه و شهرسازی خطاب به معاونت وزیر راه و شهرسازی قرائت گردید و مقرر شد در خصوص اجرایی شدن صلاحیت های شهرسازی، پیگیری های لازم صورت پذیرد.

6-آقای مهندس نجفی، پیرو مصوبه جلسه قبل، راهکارهای پیشنهادی مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد معلول جسمی-حرکتی را ارائه نمودند. مقرر گردید به صورت پایلوت، یکی از محدوده های شهر کرمانشاه توسط اعضای منتخب زیر از لحاظ مناسب سازی،ارزیابی گردد.

خانم ها: مرادی، امدادی، امیری، قبادی

آقایان: نجفی، مرادی، نظری، حبیبیان

منتشر شده در بخش: گروه تخصصی شهرسازی
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content