نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه اطلاعیه در رابطه با سازندگان مسکن و ساختمان ( حقیقی و حقوقی )و نحوه عقد قرارداد > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  جمعه 11 آذر 1401 22:17:57
 
قابل توجه سازندگان محترم مسکن وساختمان(حقوقی وحقیقی) استان کرمانشاهاحتراماٌ با استناد به شرح وظایف و مسئولیت های سازندگان مسکن وساختمان در اجرای ساختمانها مندرج در آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دستوالعمل های ابلاغی از سوی وزارت راه وشهرسازی وبا توجه به مصوبه مورخ 29/5/1401 هیات مدیره محترم سازمان در جهت ارائه خدمات بهینه، مطلوب ودر چهارچوب ضوابط از سوی سازندگان مسکن وساختمان به کارفرمایان طرف قرارداد، در پروفایل مجریان (قسمت نامه ها) دوتیپ قرارداد ومدارک مورد نیاز سازندگان مسکن وساختمان در عقد قرارداد اجراء با کارفرمایان که توسط کمیسیون امور مجریان این سازمان تهیه و مورد بازنگری قرار گرفته ،ارائه می گردد. سازندگان محترم با توجه به صلاحدید خود مختارند نسبت به عقد قرارداد با هر یک از تیپ های ارائه شده اقدام نمایند. با توجه به شرح وظایف ، مسئولیت ها وتضامینی که که سازندگان مسکن وساختمان در قبال کارفرمایان وبهربرداران از ساختمانها دارند ، به کلیه سازندگان مسکن وساختمان توصیه می شود در زمان عقد قرارداد ضمن بازدید از محل پروژه ، واطلاع کامل از شرایط، نقشه ها و . . . نسبت به عقد قرارداد با قیمت های واقعی اقدام نمایند. بدیهی است حضور سرپرست کارگاه در تمام زمان فعالیت کارگاه در محل پروژه الزامی بوده و مهندسین ناظر ،گروه های کنترل مضاعف این سازمان،ناظرین عالیه اداره کل راه وشهرسازی ،مسئولین کنترل ساختمان شهرداری ها برحضور سرپرست کارگاه وحسن ارائه خدمات مجریان نظارت وکنترل اعمال می دارند.قابل توجه سازندگان محترم مسکن وساختمان(حقوقی وحقیقی) استان کرمانشاهاحتراماٌ با استناد به شرح وظایف و مسئولیت های سازندگان مسکن وساختمان در اجرای ساختمانها مندرج در آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دستوالعمل های ابلاغی از سوی وزارت راه وشهرسازی وبا توجه به مصوبه مورخ 29/5/1401 هیات مدیره محترم سازمان در جهت ارائه خدمات بهینه، مطلوب ودر چهارچوب ضوابط از سوی سازندگان مسکن وساختمان به کارفرمایان طرف قرارداد، در پروفایل مجریان (قسمت نامه ها) دوتیپ قرارداد ومدارک مورد نیاز سازندگان مسکن وساختمان در عقد قرارداد اجراء با کارفرمایان که توسط کمیسیون امور مجریان این سازمان تهیه و مورد بازنگری قرار گرفته ،ارائه می گردد. سازندگان محترم با توجه به صلاحدید خود مختارند نسبت به عقد قرارداد با هر یک از تیپ های ارائه شده اقدام نمایند. با توجه به شرح وظایف ، مسئولیت ها وتضامینی که که سازندگان مسکن وساختمان در قبال کارفرمایان وبهربرداران از ساختمانها دارند ، به کلیه سازندگان مسکن وساختمان توصیه می شود در زمان عقد قرارداد ضمن بازدید از محل پروژه ، واطلاع کامل از شرایط، نقشه ها و . . . نسبت به عقد قرارداد با قیمت های واقعی اقدام نمایند. بدیهی است حضور سرپرست کارگاه در تمام زمان فعالیت کارگاه در محل پروژه الزامی بوده و مهندسین ناظر ،گروه های کنترل مضاعف این سازمان،ناظرین عالیه اداره کل راه وشهرسازی ،مسئولین کنترل ساختمان شهرداری ها برحضور سرپرست کارگاه وحسن ارائه خدمات مجریان نظارت وکنترل اعمال می دارند.
منتشر شده در بخش: مجریان ذی صلاح
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content
پرتال نظام مهندسی