نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه ماده 27
 |   |  يکشنبه 28 شهريور 1400 01:10:01
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

       
  بسمه تعالی یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 93/12/3 راس ساعت 15:30 بتصدی امضا کنندگان ذیل به منظور رسیدگی به نامه ها و پسشنهادات...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی دهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 93/11/5راس ساعت 14 بتصدی امضاء کنندگان ذیل بمنظور رسیدگی به نامه ها و پیشنهادات رسیده و...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی نهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 14/10/93  راس ساعت 14 بتصدی امضاکنندگان ذیل به منظور رسیدگی به نامه ها و پیشنهادات...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هشتمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه 16/9/93 راس ساعت 14 در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت . 1-جداسازی ار...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی ششمین جلسه کمیسیون ماده 27 راس ساعت 16 به تاریخ 20/7/93 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتمین جلسه کمیسیون ماده 27 در روز یکشنبه 25/8/93 راس ساعت 14 در محل سازمان تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت . 1-آقای مهندس علی اصغر ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی پنجمین جلسه کمیسیون ماده 27 سال 93 در تاریخ 2/6/93 راس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی به تصویب رسید . ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون ماده 27 ( هیات رئیسه ) در تاریخ 18/3/93 راس ساعت 16 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید و موارد زیر پس از بحث و تبا...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون ماده 27 در مورخه 4/3/93 ساعت 18 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت : 1-مصوب شد جلسا...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه دوم کمیسیون ماده 27 در سال 1393 مورخ 21/2/93 در ساعت 18 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید . 1-پیشنهاد میگردد با توجه به ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی اولین جلسه کمیسیون ماده 27 در سال جدید در مورخ 93/2/7راس ساعت 18 در محل سازمان تشکیل شد . 1-آقای مهندس اصغر نائمی به اتفاق آراء ه...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content