نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه ماده 27
 |   |  شنبه 12 آذر 1401 00:18:14
 

جلسه معارفه اعضای کمیسیون ماده ۲۷ پنجشنبه مورخ 1400/11/07 در سالن جلسات سازمان برگزار شد. اعضای کمیسیون ماده ۲۷ آقایان مهندس: ساسان افشار علی خزا...

[ادامه مطلب...]

برای دریافت فایل مورد نظر اینجارا کلیک کنید.
آمار کارکرد کارشناسان ماده 27 از ابتدای سال 1400 تا پایان آذرماه منتشر شد. برای دستیابی به فایل مورد نظر،اینجارا کلیک کنید.
       
  بسمه تعالی یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 93/12/3 راس ساعت 15:30 بتصدی امضا کنندگان ذیل به منظور رسیدگی به نامه ها و پسشنهادات...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی دهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 93/11/5راس ساعت 14 بتصدی امضاء کنندگان ذیل بمنظور رسیدگی به نامه ها و پیشنهادات رسیده و...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی نهمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه مورخ 14/10/93  راس ساعت 14 بتصدی امضاکنندگان ذیل به منظور رسیدگی به نامه ها و پیشنهادات...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هشتمین جلسه کمیسیون ماده 27 روز یکشنبه 16/9/93 راس ساعت 14 در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت . 1-جداسازی ار...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی ششمین جلسه کمیسیون ماده 27 راس ساعت 16 به تاریخ 20/7/93 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتمین جلسه کمیسیون ماده 27 در روز یکشنبه 25/8/93 راس ساعت 14 در محل سازمان تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت . 1-آقای مهندس علی اصغر ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی پنجمین جلسه کمیسیون ماده 27 سال 93 در تاریخ 2/6/93 راس ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی به تصویب رسید . ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون ماده 27 ( هیات رئیسه ) در تاریخ 18/3/93 راس ساعت 16 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید و موارد زیر پس از بحث و تبا...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون ماده 27 در مورخه 4/3/93 ساعت 18 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت : 1-مصوب شد جلسا...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه دوم کمیسیون ماده 27 در سال 1393 مورخ 21/2/93 در ساعت 18 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید . 1-پیشنهاد میگردد با توجه به ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی اولین جلسه کمیسیون ماده 27 در سال جدید در مورخ 93/2/7راس ساعت 18 در محل سازمان تشکیل شد . 1-آقای مهندس اصغر نائمی به اتفاق آراء ه...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content