نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیأت مدیره مورخ 95/5/10 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 14 تير 1399 01:03:41
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

 

جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره، نماینده راه و شهرسازی و بازرسان سازمان(مهندس احسانی، مهندس عباسی، مهندس نائمی) در محل سازمان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه خزانه دار سازمان مهندس محمدپناه توضیحاتی در خصوص مصوبه هیأت مدیره در مورد جابجایی حساب های سازمان با توجه به میزان سود سپرده بیان نمودند و اعلام نمودند جابجایی حساب های سازمان به دو دلیل زیر انجام نگرفته است.

1-عدم امضای صورتجلسه هیأت مدیره توسط بعضی از اعضای هیأت مدیره

2-واریز نشدن سود اعلامی بانک انصار در موعد مقرر

در ادامه مشاورمالی و حسابدار سازمان توضیحاتی در مورد سود پرداختی بانک های ملت، کشاورزی و انصار ارائه دادند و 1-مقرر شد حسابدار سازمان گزارشی ازمیزان سود پرداختی بانک های ملت و کشاورزی به تفکیک ماه ارائه نمایند.

پس از توضیحات مهندس پشنگ در خصوص سود بانک های سامان، صادرات و ..

2-مقرر گردید پیشنهاد مبلغ یک میلیاردو سیصد ملیون تومان از حساب بانک ملت به بانکی که بیشترین سود با تضمین یکساله و ارائه خدمات درگاه را به سازمان ارائه نمایند با نظر و حضور آقایان مهندس پشنگ، مهندس محمدپناه و مهندس همتی منتقل نمایند که پس از رأی گیری مورد موافقت قرار نگرفت ضمناً هیأت مدیره در خصوص جابجایی حساب های سپرده نزد بانک های ملت و کشاورزی به هیچ توافقی نرسیدند.

پیشنهاد بانک صادرات و بانک انصار توسط ریاست سازمان در چند مرحله مطرح گردید که مورد توافق قرار نگرفت.

3-مقرر گردید آقای مهندس پشنگ به عنوان نماینده هیأت مدیره در جلسه کمیسیون ماده 27 شرکت نمایند.

4-مقرر گردید در خصوص بیمه حرفه ای (مسئولیت) همانند سال گذشته اقدام و مشکلات قرارداد بیمه فعلی رفع گردد.

5-مقرر شد اعضای هیأت مدیره اعضای واجد شرایط بازرسان را که مد نظردارند در جلسه آینده جهت رأی گیری هیأت مدیره اعلام نمایند.

6-نامه حراست راه و شهرسازی در جلسه قرائت شد و مقرر شد مجمع بودجه 95 برگزار گردد. (مجمع ساختمان: 95/5/17،،،مجمع بودجه 95/5/24).

7-مقرر شد در صوریکه بانک صادرات و یا سپه با ارائه نامه کتبی سود سپرده یکساله(روز شمار) به صورت تضمین یکساله ارائه دهد مبلغ یک میلیاردو سیصد ملیون از حساب بانک ملت به بانک (صادرات یا سپه) منتقل نمایند و در صورتیکه نامه کتبی ارائه نگردید مبلغ به بانک انصار منتقل شود ضمناً در صورتیکه بانک های مذکور به تعهدات عمل کنند و ارائه خدمات درگاه را ارائه دهند مابقی حساب بانک ملت نیز به یکی از بانک های مذکور منتقل یابند.


منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content