نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیأت مدیره مورخ95/12/7 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 14 تير 1399 01:29:05
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

موارد پیش از دستور :

 

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

تقاضای آقای عبدالرضایی

باتوجه به تقاضای آقای عبدالرضایی پیشنهاد شد که مستند به مندرجات تعهد کتبی ثبت شده به شماره .............. دفترخانه ................ به شرط آنکه نامبرده در تعهدنامه فوق الذکر هر گونه خسارت ناشی از عدم ارسال حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی اداره کار و سایر مراجع ذی صلاح را به عهده گرفته باشد و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نماید با ادامه فعالیت ایشان موافقت گردد.

۹

موافق

۸

تصویب شد .

مخالف

۱

2

پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۶ براساس نامه شورای مرکزی

پیشنهاد شد حق الزحمه ابلاغی شورای مرکزی موضوع نامه شماره 3668/ش م مورخه 3/12/95 عیناَ تعیین گردد .

۱۱

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

1

3

پیشنهاد تعرفه شناسنامه فنی و ملکی برای سال ۹۶

پیشنهاد شد که تعرفه شناسنامه فنی و ملکیوفق بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملیتنظیم و برای سال ۹۶ اعمال گردد .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

4

افزايش تعرفه طراحی و نظارت برق موضوع نامه 3672 شوراي مركزي

پیشنهاد شورای مرکزی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به کمیته چهار جانبه ارجاع شود .

10

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

0

5

بررسی ساخت و سازهایی که بدون طی نمودن مراحل قانونی از سازمان درحال اجرا هستند

پیشنهاد شد که رییس سازمان با شهرداری مناطق مکاتبه نماید و رونوشت آنرا به دستگاه های نظارتی (راه و شهرسازی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری) ارائه نماید .

10

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

0

                                                                                                                                                                                                                       

 

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

6

انتخاب خزانه دار

هیأت رئیسه آقای مهندس کرانی را بعنوان خزانه دار معرفی نمودند .

11

موافق

8

آقای مهندس رضا کرانی بعنوان خزانه‌دار حائز اکثریت آرا شدند .

مخالف

3

۷

گزارش کمیسیون ساختمان و بررسي صورتجلسه مجمع عمومي برگزار شده با دستور كار ساختمان نظام

کمیسیون ساختمان گزارشی از نتایج بررسی و تعیین تکلیف ساختمان را همراه با گزینه پیشنهادی ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی پیشنهاد شد که کمیسیون مذکورنتایج سایرگزینه های بررسی شده را جهت انتخاب گزینه مورد تأیید هیأت مدیره در جلسه آتی مطرح و بمنظور تصویب به مجمع ساختمان ارائه نماید .

10

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

0

۸

بررسي وضعيت شركت مجري بناوا سازه بيستون و شركتهاي مشابه

به جلسه بعد موکول شد .

10

موافق

6

تصویب شد اما بدلیل ابهام در نحوه رأی گیری به جلسه بعد موکول شد .

مخالف

4

۹

پاداش آخر سال پرسنل

به جلسه بعد موکول شد

 

موافق

 

 

مخالف

 

 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                       


منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content