نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیأت مدیره مورخ95/12/14 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  چهارشنبه 15 مرداد 1399 23:39:54
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

موارد پیش از دستور :

آقای مهندس حیدری پیشنهاد دادند که باحمایت سازمان هیأت مدیره موسسه ای خیریه در قالب تشکلهای مردمی سمن با هدف کمک به اعضاء سازمان کاملاَ بصورت مستقل تشکیل گردد .

آقای مهندس داریوشی درخصوص تقاضای اعضاء مبنی بر تسویه حساب حق عضویت اعضاء برای استفاده از خدمات رفاهی تا پایان سال ۹۶ و نیز مسئله پرداخت هزینه سالنهای ورزشی که اعضاء سازمان از آنها استفاده کرده و فاقد قرارداد هستند پیشنهادهایی دادند .

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

پیشنهاد تشکیل موسسه خیریه

پیشنهاد شد که آقای مهندس حیدری بعنوان پیشنهاد دهنده طرح ، زمینه ها و مقدمات اجرایی و قانونی تشکیل این موسسه را بصورت یک برنامه اجرایی بررسی و برای طرح در هیأت مدیره تهیه نماید .

12

موافق

12

تصویب شد .

مخالف

0

2

پرداخت هزینه سالنهای ورزشی

پیشنهاد شد که ضمن اعلام عمومی به همه تیمها و اعضای سازمان مبنی بر اینکه از ابتدای سال 96 فقط از سالنهایی که با سازمان قرارداد منعقد می نماید استفاده کنند ، به رییس سازمان اختیار داده شود که سالنهایی را که در سال ۹۵ دراختیار اعضای سازمان بوده اند تعیین تکلیف و پرداخت نماید.

12

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

1

3

مشکل لزوم تسویه حساب حق عضویت اعضاء برای استفاده از خدمات رفاهی

پیرو مصوبه هیأت مدیره مبنی بر لزوم تسویه حساب حق عضویت اعضاء برای استفاده از خدمات رفاهیپیشنهاد شد که بمنظور استفاده هرچه بیشتر از خدمات رفاهی ، به کلیه اعضای سازمان که تا پایان سال ۹۳ حق عضویت خودرا پرداخت نموده اند میتوانند از خدمات مذکور استفاده نمایند .

12

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

1

۴

درخواست موسسه خیریه مهرگان

درخواست موسسه خیریه مهرگان درخصوص نصب صندوق و استند در محل سازمان مطرح و با درخواست موسسه مذکور موافقت گردید .

13

موافق

13

تصویب شد .

مخالف

0

۵

پاداش آخر سال پرسنل

براساس پیشنهاد مدیر اداری سازمان مبنی بر پرداخت پاداش آخر سال پیشنهاد شد که به کلیه پرسنل مبلغ 4000000 ریال پرداخت شود .

13

موافق

13

تصویب شد .

مخالف

0

                                                                                                                                                                                                                     

 

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۶

زمان اعمال اجرای تعرفه جدید خدمات مهندسی و شناسنامه فنی و ملکی

باتوجه به تصویب حق الزحمه ابلاغی شورای مرکزی و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در جلسه مورخه 95/12/7پیشنهاد شد زمان اجرای مصوبه در هردو مورد اول سال ۹۶ باشد .

13

موافق

13

تصویب شد .

مخالف

0

۷

برگزاری جشن روز مهندس

باتوجه به محدودیت زمانی تا پایان سال پیشنهاد شد که به کمیسیون امور رفاهی اختیار داده میشود که درخصوص برگزاری جشن تا تاریخ 95/12/23برنامه ریزی و اقدام نماید .

13

موافق

13

تصویب شد .

مخالف

0

 

 


منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content