نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیات مدیره مورخ 96.10.02 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  سه شنبه 08 مهر 1399 20:17:45
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

موارد پیش از دستور :

1-آقای دکتر شرفی موارد زیر را مطرح نمودند:

1-1-تاکید آقای دکتر شرفی تشکیل کمیسیون یا گروهی بر ارجاع کار 1- 2- تاکید بر گزارش افراد حاضر در همایشهای تهران و هماهنگی با هیات مدیره1- 3- قرار گرفتن صورتجلسه هیات ریسه در کارتابل هیات مدیره

2-آقای دکتر مرادی پیشنهاد دادند که کار دقیقی در خصوص عملکرد ساختمانهای محله فولادی سرپل ذهاب انجام شود که مشخص گردد که ساختمانهایی که با رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و نیز تحت نظارت مهندسین سازمان احداث

شده اند در زلزله اخیر بطور موثری مقاومت مناسب داشته اند و بالعکس ساختمانهایی که مغایر نقشه های مصوب احداث شده اند تخریب گردیده اند.

3-ناکید آقای مهندس داریوشی بر تشکیل مجدد کمسیسونها و شرکت اعضا در همایشها

4-گزارش ریاست سازمان در خصوص جلسه کمیته چهارجانبه در مورد مناطق زلزله زده ارایه گردید و بر اولویت قرار گرفتن مهندسان ساکن مناطق زلزله زده تاکید کردند .در ادامه از هیات مدیره محترم درخواست کردند در خصوص تعیین

تکلیف وضعیت ارجاع کار در شهرستان سرپل ذهاب پس از تکمیل ظرفیت مهندسان عضو نمایندگی شهرستان سرپل ذهاب صریحا اظهار نظر کرده و تصمیم گیری کنند.

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

انتخاب اعضای کمسیونها

مقرر شد انتخاب اعضای کمیسیونها در جلسه آینده هیات مدیره در دستور کار قرار گیرد.

11

موافق

11

 

مخالف

0

۲

نحوه ارجاع و تعداد کار در مناطق زلزله زده

مقرر گردید پس از تکمیل ظرفیت مهندسان سرپل ذهاب وفق قانون بشرح زیر اقدام شود:

1-طراحی:کلیه دفاتر طراحی دارای مجوز استان که متقاضی فعالیت در سرپل ذهاب می باشند می توانند نسبت به ایجاد نمایندگی با امکانات مناسب در شهرستان سرپل ذهاب اقدام نموده و فعالیت نمایند.

2-نظارت: از بین مهندسان ناظر متقاضی در این خصوص اقدام شود و معرفی ناظران پس از اتمام ظرفیت قانونی مهندسین ساکن سرپل ذهاب از طرف سازمان صورت گیرد.

11

موافق

11

 

مخالف

0

صفحه یک از دو

 

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

3

کنترل مضاعف

مقرر شد ضمن ارسال پیامک برای کلیه اعضا مهلت یک هفته ای جهت ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته شود.

11

موافق

11

 

مخالف

0

4

انتخاب اعضای کمیسیون نقشه برداری

از بین اعضای رشته نقشه برداری زیر که متقاضی عضویت در گروه تخصصی نقشه برداری هفت نفر زیر جهت تشکیل کمیسیون نقشه برداری انتخاب شوند.

1-آقای مهندس اسماعیل محمودزاده 2- آقای مهندس احسان مظهری 3- آقای مهندس مجتبی اسدی زاد 4- آقای مهندس داریوش آزادی 5- آقای مهندس عباس اکبری 6- آقای مهندس مجیدرضا ایوبی 7- آقای مهندس طیب حیدری

ضمنا آقایان 1-آقای مهندس کیوان نیازی2- آقای مهندس امیرحسین شکریز بعلت عضویت در کمیسیون شهرسازی در کمیسیون نقشه برداری قرار نگرفتند.

11

موافق

11

 

مخالف

0

5

انتخاب اعضای برق و مکانیک کمیته آموزش

آقایان سامان حسینی و کاوه عباسی به عنوان نمایندگان رشته برق و مکانیک کمیته آموزش انتخاب شدند.

11

موافق

9

 

مخالف

2

منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content