نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیات مدیره مورخ 96.10.23 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  يکشنبه 30 تير 1398 07:23:22
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

موارد پیش از دستور : در ابتدای جلسه دو نفر از اعضای مجریان در جلسه حاضر شده و به بیان دغدغه های خود در خصوص الزام استفاده از مجری در ساخت کلیه ساختمانها پرداختند.

در ادامه آفای مهندس حوری زاد توضیحاتی در خصوص نحوه ارجاع نظارت و الگوریتم نحوه ارجاع ارایه دادند.

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

ساماندهی ارایه خدمات مهندسی نقشه برداران

مقرر گردید کمیسیون تخصصی نقشه برداری ظرف دو هفته در خصوص ساماندهی ارایه خدمات مهندسی و شرح خدمات پبشنهاد اجرایی به هیات مدیره ارایه نمایند.

10

موافق

10

 

مخالف

0

۲

مجریان

در خصوص مجریان مقرر گردید که از طرف سازمان پیشنهاد الزام مجری ذی صلاح با برنامه زمانبدی مناسب برای کلیه ساختمانها در سطح استان و استفاده از ظرفیت مهندسان بدون پروانه در بخش اجرا به کمیته چهارجانبه ارایه گردد.

10

موافق

10

 

مخالف

0

3

ارجاع نظارت

با توجه به محدودیت زمانی در خصوص ساماندهی ارجاع نظارت و تعیین الگوریتم ارجاع مصوبه شورای مرکزی در خصوص اولویت بندی ارجاع در کارتابل اعضای هیات مدیره قرار گرفته تا در جلسه آینده هیات مدیره به طور جدی وارد شور شده و سیاست گذاری نماید.

10

موافق

10

 

مخالف

0

4

مشکلات حوزه طراحی و دفاتر

 

مقرر شد اعضای هیات مدیره پیشنهادات خود را در این خصوص در جلسه آینده ارایه نمایند ضمنا در خصوص ظرفیت با در نظر گرفتن کارکرد مهندسان تصمیم گیری شود.

 

10

موافق

10

 

منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content