نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات هیات مدیره مورخ 05_11_98 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  پنجشنبه 10 مهر 1399 10:45:18
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

 

موارد پیش از دستور : (صفحه یک از دو)

الف) آقای دکتر داریوشی ریاست سازمان و تعدادی از اعضای هیات مدیره در خصوص مسائل حقوقی و شکایات مطرح شده توضیحاتی ارائه نمودند.

ب)

 

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

 

۱

درخواست تجدید نظرخواهی

با توجه به پرونده و حکم اولیه صادر شده درخصوص خدمات مهندسی سازمان مقرر گردید در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر خواهی صورت گیرد و مصوب گردید یک لایحه دفاعیه تهیه و دراسرع وقت پیگیری های لازم انجام گیرد.

12

موافق

12

تصویب شد.

 

مخالف

0

 

۲

بحث اجاره و رهن ساختمان بنیاد شهید

بحث اجاره و رهن ساختمان بنیاد شهید برای سازمان مطرح و مصوب گردید در این خصوص مذاکرات و رایزنی های لازم در چهار چوب مقررات صورت پذیرد. و مقرر گردید جناب آقایان دکتر حبیبی، مهندس محمد پناه و مهندس اسدی به نمایندگی از هیات مدیره پیگیری های لازم را انجام داده و گزارشی به هیات مدیره ارائه نمایند.

12

موافق

۱۲

تصویب شد

 

مخالف

۰

 

۳

ادامه کار خزانه دار سازمان

پیرو بند ۴ هیات مدیره مورخ 23/9/1398 مجددا مصوبه مصوب گردید در صورت عدم انتخاب خزانه دار تا تاریخ30/11/1398 مسئولیت خزانه دار قبلی ادامه داشته باشد.

12

موافق

۱۱

تصویب شد

 

مخالف

1

 

۴

مجمع بودجه سال 99 و سایر مجامع باقی مانده

تصمیمات لازم در خصوص مجمع بودجه سال 99 و سایر مجامع باقی مانده، هیات مدیره به هیات رئیسه سازمان تفویض اختیار نمود.

 

 

(صفحه دو از دو)

12

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

1

 

۵

درخواست آقای مهندس شهرام صحرایی

درخواست آقای مهندس شهرام صحرایی به شماره عضویت ۴۵۴۴ دارای پروانه پایه دو طراحی و نظارت و پروانه اجرا مطرح و مقرر گردید در صورتی که سند ملک به نام شهرام صحرایی باشد اجرای آن توسط مهندس شهرام صحرایی بلا مانع باشد .و در خصوص آزمایشگاه مکانیک خاک ملک مزبور، مقرر گردید مطابق مقررات مربوطه انجام گیرد.

11

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

0

 

۶

پیگیری شرکت های مجری که کارهای آنها ثبت نگردیده است

در خصوص شرکت های مجری و اعضای آنها که کارها را بدون ثبت در سازمان از سازمان خارج نمودند مصوب گردید:

۱-پرونده در شورای انتظامی پیگیری شود و ریاست یا نماینده شورای انتظامی در خصوص پرونده فوق در جلسه هیات مدیره حضور یابند.

۲-پرونده فوق به دادسرای عمومی ارسال و پیگیری لازم صورت گیرد.

11

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

0

 

۷

آئین نامه دفاتر مهندسی

آقای دکتر زرافشانی در خصوص آئین نامه دفاتر مهندسی توضیحاتی ارائه نمودند . مقرر گردید جلسه فوق العاده طی هفته جاری در این خصوص جهت بررسی جزئیات آن برگزار شود.

11

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

۰

 

۸

نظام نامه حضور ناظرین

مقرر گردید نظام نامه حضور ناظرین در جلسات هیات مدیره توسط دکتر زرافشانی و مهندس اسدی تهیه و در جلسه آینده هیات مدیره ارائه نمایند.

11

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

0

 

9

قصور در خصوص ضمانت نامه بانکی

آقای مهندس اسدی در خصوص نرم افزار شرکت توسعه آذربایجان توضیحاتی ارائه دادند و مصوب شد با افرادی که در خصوص ضمانت نامه بانکی، قصور داشتند برخورد لازم صورت گیرد . و کارمندان واحد مالی و دبیرخانه در جلسه آینده هیات مدیره حضور و در این خصوص توضیحاتی ارائه نمایند.

11

موافق

11

تصویب شد

 

مخالف

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشر شده در بخش: مصوبات هیئت مدیره
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content