نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه خبرنگار سایت | نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 10 آبان 1399 14:45:47
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

Entries for 'خبرنگار سایت'

 
موارد پیش از دستور : قبل از جلسه ریاست سازمان درخصوص دفاتر نمایندگی ثلاث و قصرشیرین اعلام نمودند که باتوجه به دایر نبودن دفتر نمایندگی در...

[ادامه مطلب...]

                                          &nb...

[ادامه مطلب...]

                           موارد پ...

[ادامه مطلب...]

موارد پیش از دستور : آقای مهندس حیدری پیشنهاد دادند که باحمایت سازمان هیأت مدیره موسسه ای خیریه در قالب تشکلهای مردمی سمن با هدف کمک به ا...

[ادامه مطلب...]

موارد پیش از دستور :   دستور جلسه : ...

[ادامه مطلب...]

موارد پیش از دستور : قبل از ورود به دستورکار فرمت پیشنهادی صورتجلسه هیأت مدیره (همین فرم) مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد . &n...

[ادامه مطلب...]

"جلسه هیأت مدیره مورخه 95/11/23 " "ساعت شروع:16  ساعت خاتمه:19 غیبت موجه: مهندس رضا کرانی ...

[ادامه مطلب...]

در تاریخ 95/10/25 روز شنبه  رأس ساعت 16 با حضور امضاکنندگان ذیل جلسه رسمی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تشکیل و موارد ذیل ...

[ادامه مطلب...]

در تاریخ 95/10/18 روز شنبه رأس ساعت 16 جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل گردید و در این جلسه موا...

[ادامه مطلب...]

چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره در روز شنبه ساعت 16 با دعوت قبلی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان و درخصوص موارد زیر بحث و تصمیم گیری گردید. 1-درابتدای...

[ادامه مطلب...]

چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره با حضور اعضاء در روز شنبه مورخ 95/8/22 ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و درخصوص موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد: 1-در ابتدای ...

[ادامه مطلب...]

جلسه با حضور امضاء کنندگان زیر در محل سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه ریاست سازمان درخصوص نقشه های ازبیلت و استعفای آقای مهندس کرمی از کنترل نقشه ه...

[ادامه مطلب...]

جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید. 1-مقرر گردید قرارداد بیمه مسئولیت تا 30 آبانماه با بیمه رازی تمدید گردد. 2-مقرر گردید خانم ...

[ادامه مطلب...]

چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره مورخ 95/7/24 رأس ساعت 16 در محل سازمان برگزار گردید. جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید. پس از ارائه...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت مدیره مورخ 95/7/17 ساعت 16 در محل سازمان برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر شرفی درخصوص کارگروه نرم افزار سوالاتی پرسیدند و پس از توضیحا...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه باتوجه به ابهامی که درخصوص شرایط بازرسان وجود دارد بازرس سازمان مهندس عباسی سوالاتی را مطرح کردند که پس از بحث و مذاکره مقرر گردید در ا...

[ادامه مطلب...]

سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 95/7/3 ساعت 16 در محل سازمان برگزار شد. 1-در ابتدای جلسه خانم مهندس صادقی درخصوص نتیجه مجمع بررسی وضعیت ساختمان ...

[ادامه مطلب...]

جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان سازمان(مهندس احسانی) تشکیل گردید. درابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص انتخاب بازرسان و زمان برگزاری توسط ریاست و اع...

[ادامه مطلب...]

جلسه رأس ساعت 16 با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه ریاست سازمان در خصوص حضور مجریان سازمان و دغدغه های آن ها م...

[ادامه مطلب...]

جلسه رأس ساعت 16 با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان سازمان(مهندس عباسی، مهندس نائمی، مهندس احسانی) و نماینده راه و شهرسازی و مدعوین محترم سازمان تشکیل...

[ادامه مطلب...]

  جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره، نماینده راه و شهرسازی و بازرسان سازمان(مهندس احسانی، مهندس عباسی، مهندس نائمی) در محل سازمان تشکیل گردید. ...

[ادامه مطلب...]

جلسه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره، نماینده مسکن و شهرسازی و بازرسان سازمان(مهندس عباسی، مهندس احسانی، مهندس نائمی) تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای م...

[ادامه مطلب...]

جلسه فوق العاده هیأت مدیره در روز سه شنبه95/4/22 رأس ساعت 16 با حضور اعضای هیأت مدیره، نماینده راه و شهرسازی و بازرسان سازمان با دعوت قبلی در محل سازم...

[ادامه مطلب...]

جلسه با حضور اعضاء در محل سازمان تشکیل گردید و در خصوص مباحث زیر تبادل نظر گردید. 1-مشاور مالی سازمان در جلسه حضور پیدا کرد و در خصوص بیمه توضیحاتی ا...

[ادامه مطلب...]

1-مقرر گردید جهت تشکیل گروه های تخصصی طبق قانون، فراخوان در سایت سازمان صورت پذیرد. 2-مقرر گردید افرادی که متقاضی فعالیت در بخش کنترل نقشه و بازرس سا...

[ادامه مطلب...]

1-با توجه به درخواست یکی از مجریان مبنی بر پرداخت بیمه مجریانی که در 18 ماه گذشته فاقد کارکرد جدید می باشند با تأکید کمیسیون مجریان به صورت مساعده حدا...

[ادامه مطلب...]

1-با توجه به نامه شماره 16949 مورخه 95/2/30 مبنی بر ممنوعیت ذخیره ظرفیت اشتغال، انتقال ظرفیت اشتغال به سال بعد، طلب ظرفیت اشتغال از سال های قبل استهلا...

[ادامه مطلب...]

بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره جلسه فوق العاده با حضور اعضای هیأت مدیره، بازرسان سازمان و نماینده مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) ساعت 16 تشکیل گردید. ...

[ادامه مطلب...]

  بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره روز شنبه 95/4/5 ساعت 16 برگزار گردید. جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره، بازرسان، مدیرمسکن و نماینده راه و شهرسازی...

[ادامه مطلب...]

شنبه مورخ 95/3/29 ساعت 16 در خصوص پروژه هوانیروز و صداسیما به صورت زیر توسط هیأت مدیره تصمیم گیری شده 1-طراحی % 50 تعرفه کامل اخذ شود. 2-نظارت % 70...

[ادامه مطلب...]

بیست و دومین جلسه هیأت مدیره در روز سه شنبه95/3/18 ساعت 16 در محل سازمان برگزار گردید. 1-مقرر گردید با توجه به نامه دبیراجرایی سازمان نظام مهندسی ...

[ادامه مطلب...]

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 95/3/1 ساعت 16 به علت عدم حد نصاب، به صورت غیر رسمی برگزار گردید. آقای دکتر نادری منتخب مردم اورامانات در جلسه ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت رئیسه در تاریخ 95/2/30 ساعت 9 صبح درمحل سازمان برگزار گردید و موارد زیر به تصویب رسید: 1-مقرر گردید ادامه جلسات مجمع بودجه 95 و عملکرد 93 د...

[ادامه مطلب...]

هجدهمین جلسه هیأت رئیسه در روز چهارشنبه مورخ 95/2/15 رأس ساعت 10 صبح با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 1-نامه ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت رئیسه مورخ 95/2/9 در ساعت 9 صبح در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید و بندهای زیر به تصویب رسید: 1-پس از بازگشایی پاکت های استعلام قیمت م...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی ریاست سازمان در خصوص جلسه شورای مرکزی که در استان کردستان برگزار گردیده بود توضیحاتی ارائه دادند همچنین در جلسه مذکور د...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی ریاست سازمان بر سرعت بخشیدن به تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون های مشورتی هیأت مدیره و عضو معمار شورای انتظامی ...

[ادامه مطلب...]

شانزدهمین جلسه هیأت رئیسه رأس ساعت 10 صبح در تاریخ 95/2/1 برگزار گردید،مصوبات زیر بشرح است. 1-پیرو استعلام از مشاور مالی سازمان کل حقوق و مزایای نگهب...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه ریاست سازمان با توجه به «جلسه ریاست سازمان و اعضای هیأت مدیره برق با مدیر عامل محترم و معاونین و مدیران شرکت توزیع در خصوص اجرایی...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه آقای دکتر مرادی ریاست سازمان در خصوص تعاونی مسکن هوانیروز و لزوم همکاری در خصوص پروژه مذکور اظهاراتی بیان نمودند. در ادامه هیأت مدیره ت...

[ادامه مطلب...]

  یازدهمین جلسه هیأت رئیسه مورخه 95/1/19 رأس ساعت 9 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید: 1-مقرر گردید با توجه به مصوبه هیأت مدیره قر...

[ادامه مطلب...]

در ابتدای جلسه ریاست سازمان ضمن تبریک سال نو در خصوص مباحث مختلف از جمله برگزاری مجامع، نامه های شورای مرکزی و مبحث دوم توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت مدیره در ساعت 16 با ذکر صلوات آغاز گردید و در آغاز ریاست سازمان توضیحاتی در خصوص ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 ارائه دادند. 1-ابلاغیه ...

[ادامه مطلب...]

جلسه هیأت مدیره در ساعت 16 با ذکر صلوات آغاز گردید و پس از بررسی کمیسیون ها مصوبات زیر به تصویب اعضاء رسید. 1-با پیشنهاد اعضای هیأت مدیره در خصوص اع...

[ادامه مطلب...]

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content