نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه اعضای شورای انتظامی
 |   |  پنجشنبه 16 تير 1401 09:41:56
 
 
نام و نام خانوادگی:محسن ناجی پور

سمت:رئيس
نام و نام خانوادگی:ایرج نوروزی نیا

سمت: دبیر شورا
نام و نام خانوادگی:علیرضا شهبازی

سمت: نایب رئیس شورا
نام و نام خانوادگی:بهمن مرادیفر

سمت: عضو حقوقدان
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content