نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه اعضای هیئت مدیره
 |   |  دوشنبه 15 خرداد 1402 16:42:49
 


نام و نام خانوادگی:فرهاد حسن  بیگی
 سمت: رئیس سازمان

رشته : عمران
           


 

نام و نام خانوادگی:کاوه کمالی

سمت:نائب رئیس اول

رشته:معماری 

نام و نام خانوادگی : مهرداد موحدنیا

سمت: نائب رئیس دوم

رشته : عمران

 

نام و نام خانوادگی:فرناز خامین

سمت:دبیر

رشته : برق


 

نام و نام خانوادگی:محمد ملکی

سمت:خزانه دار

رشته: ترافیک


           


 
                  

نام و نام خانوادگی: جواد اسفندیاری

سمت:عضو

رشته:عمران

                             


     
     
نام و نام خانوادگی:رامک حمیدی جو
 
سمت:عضو

رشته: عمران
 
نام و نام خانوادگی:نورالدین زارعی

سمت:عضو


رشته : عمران

نام و نام خانوادگی:فائزه طاهری
           
سمت:عضو
 
رشته : معمارینام و نام خانوادگی: سعید مرادی


سمت:عضو

رشته:شهرسازی 

نام و نام خانوادگی:طیب حیدری

سمت:عضو

رشته: نقشه برداری

 

          

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر همتی

سمت:عضو

 
رشته:برق

 
نام و نام خانوادگی: پیمان اسماعیلی

سمت:عضو

رشته : مکانیک


 


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content