نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه نقشه ها، مدارک و چک لیست کنترل طرح های تفکیکی و آماده سازی ( گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان ) > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  پنجشنبه 08 اسفند 1398 09:05:11
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

نقشه ها، مدارک و چک لیست کنترل طرح های تفکیکی و آماده سازی

( گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه)

 

الف- نقشه های الزامی طرح های تفکیکی و آماده سازی (در قطع A2 یا  A3) ترجیحاً در محیط GIS       

 

ردیف

عنوان نقشه

مقیاس

تهیه کننده

1

نقشه توپوگرافی

با مقیاس 1000/1

نقشه بردار

2

نقشه طرح تفصیلی یا طرح جامع مصوب که محدوده طرح و محدوده بلافصل در آن مشخص شده باشد

با مقیاس مناسب

شهرساز با تأیید نقشه بردار

3

نقشه کاربری اراضی پیشنهادی قطعات

با مقیاس 1000/1

شهرساز

4

نقشه جهت شیب عمومی معابر

با مقیاس 1000/1

شهرساز

5

نقشه تیپ بندی و بلوک بندی قطعات

با مقیاس 1000/1

شهرساز

6

نقشه شبکه هدایت و دفع آبهای سطحی

با مقیاس 1000/1

شهرساز

7

نقشه مساحت قطعات

با مقیاس 1000/1

شهرساز

8

نقشه درجه بندی معابر

با مقیاس 1000/1

شهرساز

9

نقشه رقوم پیشنهادی ارتفاعی کف قطعات

با مقیاس 1000/1

شهرساز

10

پروفیل های طولی و عرضی

-

نقشه بردار

 

ب- مدارک الزامی طرح های تفکیکی و آماده سازی

1.                   ارائه مشخصات کلی طرح شامل: کارفرما، مشخصات محدوده طرح، مالک و ...

2.                   فایل (DWG) و GIS همه نقشه ها از جمله نقشه توپوگرافی

3.                   نقشه ثبتی (حد مالکیت در نقشه وضع موجود بنا به تأیید شهرداری یا اداره راه و شهرسازی و یا اداره ثبت)

4.                   مقررات طرح فرادست از جمله ضوابط تفکیک و تراکم در محدوده و منطقه استقرار ملک برای انواع کاربری

5.                   مجوز تفکیک (توسط مالک از شهرداری و سایر سازمان های مرتبط)

6.                   گواهی های ساختمان دریافتی (پروانه ساختمان، پایان کار و ..) در صورتی که ملک دارای ساختمان باشد

7.                   استعلامات حرایم در صورت نیاز با توجه به محدوده طرح

8.                   ارائه جدول سطح و سرانه کاربری اراضی پیشنهادی

9.                   ارائه گزارش تکمیلی

 

 

 

 

  

ج- چک لیست کنترل طرح های تفکیکی و آماده سازی

نام مالک / مالکین: نام کارفرما: شهرستان: مساحت زمین:

نام طراح: شماره پروانه اشتغال: تاریخ تهیه طرح: تاريخ ارزيابي:

رديف

موضوع

انجام شده

انجام نشده

توضيحات

1

مطابقت زمین با نقشه با مقیاس 2000/1 وضع موجود

 

2

منطبق بودن سيستم مختصات نقشه پايه باسيستم UTM

 

3

تطبیق طرح با ضولبط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب(کاربری زمین، معیارهای گذر بندی، حداقل مساحت تفکیک، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ...)

 

4

مطابقت جهت تفکیک قطعات با شرایط اقلیمی و جهت گیری مناسب بلوک ها

 

5

رعایت نسبت طول به عرض قطعات

 

6

رعایت شکل بندی قطعات

 

7

رعایت سلسله مراتب شبکه راه ها و نوع دسترسی قطعات

           

 

 

8

انطباق معابر یا شیب زمین و جهت گیری و رعایت حداقل شیب معابر با توجه به شرایط اقلیمی منطقه

 

9

رعایت رقوم کف قطعات نسبت به معبر مجاور

           

 

10

رعایت حرایم استعلام شده در طرح

 

11

رعایت الگوی گسترش آینده و توجه به محدوده بلافصل در طراحی

 

12

رعایت اشراف

 

13

رعایت سازگاری کاربری ها

 

14

تأمین سرانه کاربری های مورد نیاز طرح

 

15

جانمایی مناسب کاربری های مورد نیاز

 

 

نام و امضاء مهندس شهرساز :                                 نام و امضاء كارشناس بررسی کننده طرح :

منتشر شده در بخش: گروه تخصصی شهرسازی
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content