نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه عمران
 |   |  پنجشنبه 27 مرداد 1401 03:18:08
 

جلسه گروه تخصصی عمران در تاریخ 94/11/12 رأس ساعت 13 با دعوت قبلی از اعضای گروه تخصصی در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل ...

[ادامه مطلب...]

جلسه کمیسیون تخصصی عمران در تاریخ 93/3/21 رأس ساعت 10 صبح در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-نامه ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه کمیسیون تخصصی عمران در تاریخ 93/11/16 رأس ساعت 11 صبح در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-نامه ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه کمیسیون تخصصی در تاریخ 93/11/9 رأس ساعت 10 صبح در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-مقرر گردید سمین...

[ادامه مطلب...]

  جلسه کمیسیون تخصصی عمران در تاریخ 93/11/2 رأس ساعت 9.30 صبح در سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. 1-مقرر گردید ...

[ادامه مطلب...]

  جلسه کمیسیون تخصصی عمران در تاریخ 93/10/25 رأس ساعت 10.45 صبح در سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل به تصویب رسید. 1-نامه آقای ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون تخصصی عمران در تاریخ 93/9/27 راس ساعت 9:30 در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید : ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی جلسه کمیسیون عمران در تاریخ 93/9/13  راس ساعت 10 صبح در محل سازمان تشکیل شد و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید :...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content