نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه معماری
 |   |  چهارشنبه 05 مهر 1402 04:42:22
 

برای دریافت فایل موردنظر اینجارا کلیک کنید.
بسمه تعالی                       &n...

[ادامه مطلب...]

یکصدوسومین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخ 95/1/18 رأس ساعت 16 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت...

[ادامه مطلب...]

صدودومین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/10/16 رأس ساعت 16 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت...

[ادامه مطلب...]

صدویکمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/10/9 رأس ساعت 16:30 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل گردید، موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرف...

[ادامه مطلب...]

یکصدمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/10/2 با دعوت قبلی در محل سازمان رأس ساعت 16:30 تشکیل گردید و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت ...

[ادامه مطلب...]

نودو نهمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخ 94/9/24 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل گردید و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت . 1-ن...

[ادامه مطلب...]

نود وهشتمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخ 94/8/20 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد  ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت: 1-ن...

[ادامه مطلب...]

نود و هفتمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/8/13 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت. 1-در خص...

[ادامه مطلب...]

نود و ششمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/8/6 با دعوت قبلی ساعت 16 در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت. 1...

[ادامه مطلب...]

  جلسه هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/3/20 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت: 1-نامه شمار...

[ادامه مطلب...]

نود وسومین جلسه هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه 94/2/23 با دعوت قبلی در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت: 1-مقرر شد...

[ادامه مطلب...]

نود و دومین جلسه هيأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه ۹۴/۲/۱۶ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با دعوت قبلی تشکیل گردید و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت: ۱- ...

[ادامه مطلب...]

  نودمین جلسه هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در مورخه ۹۴/۲/۲ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با دعوت قبلی تشکیل و  موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 1-نا...

[ادامه مطلب...]

هشتاد و نهمین جلسه گروه تخصصی معماری در تاریخ معماری ۹۳/۱۲/۲۰ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با دعوت قبلی از اعضا تشکیل گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content