نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مکانیک
 |   |  يکشنبه 08 خرداد 1401 08:54:21
 

جهت دانلود فایل مربوطه اینجا کلیک کنید.
چک لیست نهایی.pdf
105 نهایی.pdf
104 نهایی.pdf
103 نهایی.pdf
  یکصدوشانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ 94/11/4 در محل سازمان تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-در خصوص اظهار نظر و ...

[ادامه مطلب...]

یکصدوپانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ 94/10/13 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1-در خصوص مبحث طراحی و نظارت...

[ادامه مطلب...]

یکصدوچهاردهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه مورخ 94/10/6 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-تهیه نامه ای جهت تمدید بیمه نامه م...

[ادامه مطلب...]

یکصدوسیزدهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه مورخ 94/9/29 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-برنامه ریزی در خصوص مکاتبه شرکت آب ...

[ادامه مطلب...]

یکصدو دوازدهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه 94/9/15 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: درخواست یکی از دوستان که از مهندسین مکان...

[ادامه مطلب...]

نود و یکمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۲/۲۷ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم تصمیم گیری شد.   1-   در خصوص...

[ادامه مطلب...]

هشتادو نهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۲/۶ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1-با توجه به کثرت مهندسین مکانیک در...

[ادامه مطلب...]

هشتاد و ششمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۱/۱۶ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. بحث در خصوص نامه مورخه ۹۳/۱۲/۹ مر...

[ادامه مطلب...]

هشتادو چهارمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1- پیگیری نامه مورخه ۹۳/۱۱/۲۰ د...

[ادامه مطلب...]

هشتاد و یکمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه ۹۳/۱۱/۱۹ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1-مقرر شد از کمیته محترم آم...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و نهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۵یا حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و  در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد: 1-در خصوص ت...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک درروز یکشنبه ۹۳/۱۰/۲۸ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و بحث گفتگو شد. 1-تاریخ هم اندیشی در ...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و هفتمين جلسه گروه تخصصي مکانیک در روز شنبه ۲۰/۱۰/۹۳ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:       ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد وششمین  جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز شنبه  مورخ 93/10/13در محل سازمان برگزار شد و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و پنجمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز شنبه  مورخ 93/10/6در محل سازمان برگزار شد و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد : س...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه  مورخ 93/9/23در واحد گاز سازمان برگزار شد و با حضور امضاء کنندگان حاضر در ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ 15/9/93 تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد : ساعت شروع :&n...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content