نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مکانیک
 |   |  چهارشنبه 05 مهر 1402 04:10:23
 

برای دریافت فایل مورد نظر اینجارا کلیک کنید.
برای دریافت فایل مورد نظر اینجارا کلیک کنید.
جهت دانلود فایل مربوطه اینجا کلیک کنید.
چک لیست نهایی.pdf
105 نهایی.pdf
104 نهایی.pdf
103 نهایی.pdf
  یکصدوشانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ 94/11/4 در محل سازمان تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-در خصوص اظهار نظر و ...

[ادامه مطلب...]

یکصدوپانزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ 94/10/13 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1-در خصوص مبحث طراحی و نظارت...

[ادامه مطلب...]

یکصدوچهاردهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه مورخ 94/10/6 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-تهیه نامه ای جهت تمدید بیمه نامه م...

[ادامه مطلب...]

یکصدوسیزدهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه مورخ 94/9/29 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1-برنامه ریزی در خصوص مکاتبه شرکت آب ...

[ادامه مطلب...]

یکصدو دوازدهمین جلسه گروه تخصصی در روز یکشنبه 94/9/15 در محل سازمان تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: درخواست یکی از دوستان که از مهندسین مکان...

[ادامه مطلب...]

نود و یکمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۲/۲۷ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم تصمیم گیری شد.   1-   در خصوص...

[ادامه مطلب...]

هشتادو نهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۲/۶ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1-با توجه به کثرت مهندسین مکانیک در...

[ادامه مطلب...]

هشتاد و ششمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۴/۱/۱۶ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. بحث در خصوص نامه مورخه ۹۳/۱۲/۹ مر...

[ادامه مطلب...]

هشتادو چهارمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1- پیگیری نامه مورخه ۹۳/۱۱/۲۰ د...

[ادامه مطلب...]

هشتاد و یکمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه ۹۳/۱۱/۱۹ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد. 1-مقرر شد از کمیته محترم آم...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و نهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۵یا حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و  در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد: 1-در خصوص ت...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک درروز یکشنبه ۹۳/۱۰/۲۸ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و بحث گفتگو شد. 1-تاریخ هم اندیشی در ...

[ادامه مطلب...]

هفتاد و هفتمين جلسه گروه تخصصي مکانیک در روز شنبه ۲۰/۱۰/۹۳ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:       ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد وششمین  جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز شنبه  مورخ 93/10/13در محل سازمان برگزار شد و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و پنجمین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز شنبه  مورخ 93/10/6در محل سازمان برگزار شد و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد : س...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک در روز یکشنبه  مورخ 93/9/23در واحد گاز سازمان برگزار شد و با حضور امضاء کنندگان حاضر در ...

[ادامه مطلب...]

  بسمه تعالی هفتاد و دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک در تاریخ 15/9/93 تشکیل و در خصوص موارد مشروحه ذیل تصمیم گیری شد : ساعت شروع :&n...

[ادامه مطلب...]

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content