نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات گروه تخصصی نقشه برداری مورخ 93/12/4 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  شنبه 29 شهريور 1399 20:02:02
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

مصوبات گروه تخصصی نقشه برداری

1-نامه شماره 50679 مورخ 93/10/20 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه قرائت شد و مقرر گردید صورتجلسه کمیته چهارجانبه تاریخ 93/10/18 در سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط قسمت ارجاع کار اجرایی گردد و ساختمان های گروه "ب" جهت نظارت مهندسین نقشه بردار به آن ها معرفی گردد.

2-به نامه آقای عبدالحسن کلوند (مالک) که به آقای مهندس نیازی به عنوان حکم ارجاع شده بود ایشان پس از مراجعه به ملک نظریه خود را به گروه اعلام داشتند که نتیجه کار به مهندس مربوطه اعلام گردید.

3-نامه شماره 7935/2/1 مورخ 93/10/27رئیس محترم سازمان به گروه های تخصصی در خصوص کمیسیون  فن آوری های نوین قرائت شد و اعضای گروه از مفاد آیین نامه مطلع شدند.

4-در خصوص ارجاع پروژه مسکن مهر کنگاور به مهندسین نقشه بردار با تصویب گروه تخصصی مقرر شد 14 نفر از نقشه برداران پایه های 2 هرکدام 2 بلوک انجام دهند(28 بلوک) و 14 بلوک مابقی به نقشه برداران پایه 3(هرکدام یک بلوک) ارجاع گردد لازم به ذکر است انجام کار با این تعداد طبقه صرفاً با صلاحدید  گروه تخصصی و صرفاً برای این پروژه معتبر است و قابل تعمیم به سایر کارها نمی باشد.

5-در خصوص پروژه تجاری گل، با توجه به عدم همخوانی تعرفه کنونی تفکیک،آپارتمان ها با ارزش و مسئولیت فعالیت انجام گرفته توسط نقشه بردار در مجتمع های تجاری (غیر مسکونی) با اجماع و تصویب گروه تخصصی، تعرفه برداشت هر واحد غیر مسکونی 500000 ریال تصویب گردید و جهت تصویب در هیأت مدیره و اجرایی شدن کار به هیأت مدیره محترم ارجاع گردید تا در این خصوص تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

6-در خصوص پیگیری واریز حق الزحمه کارشناسانی که در تهیه نقشه های UTM مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشارکت داشتند، با توجه به اینکه بر اساس قرارداد می بایست بیمه پرداخت گردد، گروه تخصصی درصدد است که با تمهیداتی از پرداخت بیمه معاف شود و این مسئله در حال پیگیری است.

7-درخواست آقای میرزاخانی (وکیل مالک) در خصوص اعتراض به تفکیک آپارتمان انجام شده توسط یکی از مهندسین نقشه بردار، مقرر شد مراتب به مهندس مربوطه ابلاغ شود و ایشان به صورت مکتوب نظر خود را در مورد اعتراض مالک اعلام دارند.

8- در خصوص درخواست آقای محمد شهبازی(مالک) و اعتراض ایشان نسبت به یکی از مهندسین نقشه بردار مقرر شد با توجه به اینکه ارجاع کار از طریق سازمان نظام مهندسی انجام نشده است لذا نظارت بدان نیز خارج از مسئولیت این سازمان می باشد، لذا برای اصلاح نقشه از طریق مهندس مربوطه اقدام نمایند.

9- در خصوص درخواست آقای جواد رسولی(مالک) در خصوص تفکیک آپارتمان، با توجه به تصویب گروه تخصصی مقرر گردید نقشه بردار پروژه مذکور، نسبت به اصلاح نقشه تفکیکی با توجه به نظر حکم محترم(آقای مهندس شبیری) اقدام لازم را به عمل آورند.

منتشر شده در بخش: گروه تخصصی نقشه برداری
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content