نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.hmirzaei.ir نظام مهندسی کرمانشاه مصوبات گروه تخصصی نقشه برداری مورخ 94/11/6 > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  پنجشنبه 10 مهر 1399 11:04:48
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

مصوبات گروه تخصصی نقشه برداری مورخ 94/11/6

1-در پاسخ به بند 2 مصوبه گروه تخصصی معماری مورخ 94/10/9 ، همانگونه که در خود مصوبه قید شده، مهندسین عمران و معماری، صلاحیت انجام امور نقشه برداری را ندارند. لازم به ذکر است با توجه به سهمیه فریز شده سال گذشته نقشه برداران مشخص می شود که با توجه به رکود بازار ساخت و ساز، مهندسین نقشه بردار نیز همانند سایر مهندسین عضو نظام مهندسی با کاهش فعالیت های حرفه ای مواجه شده اند. ضمناً یادآور می گردد که هریک از گروه های تخصصی صرفاً در حوزه صلاحیت تخصصی خود اظهار نظر نمایند.

2-در خصوص تصمیم و گسترش نظارت نقشه برداری گروه «ب» به شهرستان ها از سوی گروه تخصصی به هیأت مدیره محترم پیشنهاد می گردد در شهرستان هایی که اعضای صاحب صلاحیت مقیم وجود دارد و این اعضاء اعلام آمادگی نمایند، نظارت در ساختمان های گروه «ب» در این گونه شهرستان ها اجرایی گردد و از نظارت ساختمانی این اعضاء در رشته نقشه برداری استفاده گردد.

3-در خصوص نحوه ارجاع کار امور تفکیکی آپارتمان ها به 7 نفر از اعضای نقشه بردار که دوره مذکور را گذرانده و گواهینامه آن ها صادر گردیده است، توسط اعضای گروه تخصصی مصوب گردید به مدت 3 ماه از تاریخ مصوبه با هماهنگی هر یک از افراد مذکور، یک نفر از اعضای صاحب صلاحیت پایه 1 یا 2 به عنوان استاد راهنمادر کنار این اعضا قرار گیرند و چه در مرحله برداشت و چه ترسیم نظارت عالیه بر کار این کارآموزان انجام گیرد و نقشه های تهیه شده به امضای هردو فرد نقشه بردار برسد به گونه ای که اعضای راهنما، از نظر شکل ظاهری نقشه مسئولیت داشته و کلیه مسئولیت های حقوقی متوجه 7 عضو جدید می باشد.

4-با حضور آقای مهندس فرهنگیان نماینده شهرداری مرکزی در جلسه گروه تخصصی، بحث تفصیلی در خصوص نحوه تهیه نقشه As built  (چون ساخت) پیش از پایان کار توسط مهندسین نقشه بردار صاحب صلاحیت عضو نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرفت و مقرر شد پس از انعکاس نظرات به مسئولین ذیربط در شهرداری، روند بررسی کارشناسانه مطالب جهت نیل به یک تفاهم نامه در جلسات آتی پیگیری شود.

5-درخصوص اعتراض یکی از مالکین نسبت به نقشه جانمایی پارکینگ و تعداد پارکینگ مورد تأیید مهندس نقشه بردار مربوطه مقرر شد آقای مهندس اسدی زاد جهت کنترل نقشه مذکور از محل بازدید و نظر کارشناسی خود را در این خصوص به مسئول محترم امور تفکیکی سازمان اعلام نمایند.

 
منتشر شده در بخش: گروه تخصصی نقشه برداری
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content