نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه http://www.mirzaei.me نظام مهندسی کرمانشاه گزارش عملکرد واحد ارجاع نظارت به ریاست سازمان > نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 |   |  سه شنبه 06 اسفند 1398 19:47:52
امروز 1200 نفر
دیروز 870 نفر
ماه جاری 33639 نفر
کل 1051177 نفر
 

 

ریاست محترم سازمان

با سلام

احتراماً به پیوست گزارش ارجاع خدمات مهندسی در بخش نظارت به تشکل های نظارتی از آغاز طرح ارجاع تا تاریخ 94/2/20 به حضور تقدیم می گردد.

ضمناً در اردیبهشت ماه سال جاری دو پروژه که به مساحت 2936 مترمربع و 1805 متر مربع بوده به تشکل های نظارتی ارجاع نشده بلکه طبق رهنمودهای جنابعالی به مهندسینی که دارای بیشترین ظرفیت باقی مانده در رشته خود بوده اند به صورت مجزا ارجاع گردیده است.

لازم به توضیح می باشد در طول این مدت کلیه مهندسین ناظر ضمن حضور در سازمان نسبت به ثبت امضاء و مهر خود ذیل دفاتر نظارت اقدام نموده که جا دارد از این همکاران گرامی تقدیر و تشکر گردد. ضمناً از کلیه تشکل های نظارتی که همکاری بسیار صمیمانه ای با این واحد در اجرای این طرح تا کنون داشته اند تقدیر و قدردانی می گردد.

 

ارجاع کار نظارت از آغاز طرح تا تاریخ 94/2/20
ردیف نام تشکل نظارت طبقات-زیربنا طبقات-زیربنا طبقات-زیربنا طبقات-زیربنا جمع کل زیربنا تعداد کل کار
1 ابتکار 3ط-360 1ط-110 توسعه بنا از یک پروژه انصراف 1ط-28 498 3
2 ابرسازه 2ط-225 2ط-202 3ط-307 734 3
3 ابیانه 3ط-170 3ط-135 305 2
4 ارت لند 2ط214 1ط-18 3ط-108 3ط-80 420 4
5 اردیبهشت 2ط-210 اط-119 توسعه بنا 329 2
6 اریکه 3ط-96 2ط-96 5ط-489 681 3
7 ازپرسا 1ط-105 توسعه بنا 2ط-192 2ط-217 514 3
8 اساس 4ط-284 5ط-499 از یک پروژه انصراف 4ط-444 1227 3
9 استیل از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 0 0
10 اسکان 8ط-1104 1104 1
11 اسکان غرب از یک پروژه انصراف 6ط-743 743 1
12 اعتماد 3ط- 258 3ط-216 474 2
13 اکباتان 5ط-585 1ط-341 شهرک صنعتی 926 2
14 امید 6ط-782 782 1
15 اورامان 2ط-164 5ط625 789 2
16 اوستا 1ط-136 توسعه بنا 3ط-294 4ط-601 1031 3
17 ایده 137 توسعه بنا 1ط-80 توسعه بنا 3ط-86 303 3
18 ایده ماندگار یاس 5ط-627 از یک پروژه انصراف 627 1
19 ایراف 3ط-324 2ط-232 556 2
20 ایرامن از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 5ط-619 619 1
21 ایران زمین از یک پروژه انصراف 6ط-750 750 1
22 ایران سازه 2ط-700 700 1
23 ایرانیان 5ط-663 از یک پروژه انصراف 663 1
24 ایستاتیس 2ط-182 4ط-432 614 2
25 آب وخاک 3ط-253 3ط-90 343 2
26 آبابنا 3ط-184 7ط-1295 1479 2
27 آباجر 3ط-90 3ط-212 1ط-47 349 3
28 آبادبنا 3ط-321 3ط-309 توسعه بنا 1ط-21 651 3
29 آبادگران از یک پروژه انصراف 5ط-625 3ط-275 900 2
30 آبادی 4ط-426 از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 426 1
31 آبانگاه 1ط-96 توسعه بنا از یک پروژه انصراف 6ط-898 994 2
32 آبشار 3ط-402 1ط-120 3ط-96 618 3
33 آبیدر 3ط-110 1ط-74 توسعه 4ط-492 1ط-98 توسعه 774 4
34 آپادانا از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 0 0
35 آتی ساز از یک پروژه انصراف 6ط-1578 1578 1
36 آتی شهر 3ط-275 4ط-284 559 2
37 آذرگام 3ط-404 1ط-59 463 2
38 آرتان 3ط-175 6ط-901 1076 2
39 آردین 2ط-663 1ط-107 770 2
40 آرشیکام 6ط-1990 1990 1
41 آرشین از یک پروژه انصراف 5ط-604 604 1
42 آرکو 3ط-198 6ط-984 1182 2
43 آرمانشهر 3-421 3ط-308 729 2
44 آرمه توسعه بنا1ط-131 1ط-102 از یک پروژه انصراف 5ط-708 941 3
45 آرمیتاژ 3ط-292 از یک پروژه انصراف 4ط-312 604 2
46 آریس از یک پروژه انصراف 6ط-765 765 1
47 آرین 1ط-96 6ط-753 849 2
48 آسا 2ط-169 5ط-528 از یک پروژه انصراف 697 2
49 آسایش از یک پروژه انصراف 3ط-265 4ط-432 697 2
50 آسمان 7ط-1251 1251 1
51 آسیا 6ط-1125 1125 1
52 آفرین 3ط-216 1ط-47 3ط-390 1ط-112 توسعه بنا 765 4
53 آمود 3ط-288 3ط-323 1ط-173 توسعه بنا 784 3
54 آوا 4ط-579 از یک پروژه انصراف 4ط-335 914 2
55 آونگ 6ط-753 753 1
56 آئب 4ط-210 1ط-50 3ط97 357 3
57 باختر از یک پروژه انصراف 5ط-511 توسعه بنا 1ط-37 3ط-330 878 3
58 بام ساخت 120توسعه بنا 3ط-330 4ط-480 930 3
59 بامداد از یک پروژه انصراف 0 0
60 بامگستر 1ط-133 توسعه بنا 1ط-103 توسعه بنا توسعه بنا1ط-49 285 3
61 بانیان از یک پروژه انصراف 0 0
62 بهار از یک پروژه انصراف 2ط-238 238 0
63 بهارستان 2ط-199 4ط-516 715 2
64 بهسرا 2ط-59 7ط-949 1008 2
65 بهمن 3ط-182 2ط-107 289 2
66 بهینه سازه 2ط-203 5ط-544 747 2
67 بیستون 6ط-762 762 1
68 پارس از یک پروژه انصراف 11ط-2568 2568 1
69 پارس مهاب 3ط-389 3ط-294 683 2
70 پارسا 2ط-189 189 1
71 پارسیس 3ط-194 5ط-556 750 2
72 پارسیه 7ط-1180 1180 1
73 پاطاق 5ط-749 از یک پروژه انصراف 749 1
74 پالارغرب 3ط-277 5ط-462 739 2
75 پردیسان 5ط-466 4ط-448 1ط -125 1039 3
76 پرشین 5ط-664 از یک پروژه انصراف 664 1
77 پرند 5ط-504 از یک پروژه انصراف 3ط-369 873 2
78 پرنیان 4ط-633 633 1
79 پرهیب 2ط-158 5ط-527 685 2
80 پلان 8ط-1096 1096 1
81 پنتهاوس 3ط-193 1ط-102 2ط-243 538 3
82 پنجره 1ط-103 از یک پروژه انصراف 3ط-281 384 2
83 پیرامید 2ط-70 4ط-310 380 2
84 پیشرو سازه 1ط-70 5ط-557 627 2
85 تابش 3ط-193 3ط-228 3ط-324 745 3
86 تاق شیب 7ط-1313 از یک پروژه انصراف 5ط633 4ط-288 2234 3
87 تحکیم 2ط-210 2ط-216 3ط-206 632 3
88 تخت جمشید 4ط-749 749 1
89 تدبیر 1ط-120 توسعه بنا 3ط-180 2ط-143 443 3
90 تک سازه 2ط-214 4ط-509 723 2
91 تکنیک 2ط-216 3ط-321 537 2
92 تندیس سازه 4ط -431 2ط-296 1ط-101توسعه بنا 828 3
93 توسعه 1ط-102 توسعه بنا 102 1
94 تیراژه 4ط-714 714 1
95 چهارباغ 2ط-184 3ط-184 368 2
96 چهارسوق 4ط-608 3ط-133 741 2
97 حوریث از یک پروژه انصراف 7ط-875 5ط-777 1652 2
98 خانه طراحان 3ط-275 4ط-413 1ط-99 توسعه بنا 767 3
99 خشت 1ط-84 از یک پروژه انصراف 3ط-275 359 2
100 خیبر از یک پروژه انصراف 5ط-2000 2000 1
101 دانش 1ط-96 6ط-759 855 2
102 دریا 210 مقاوم سازی 6ط-750 960 2
103 دژار 3ط-331 از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 2ط-204 535 2
104 دژفام 2ط-47 5ط-936 983 2
105 دی 2ط-200 3ط-222 2ط-288 توسعه بنا 710 2
106 راتا 6ط-1335 3ط-428 1763 2
107 رستاک 1ط-90 توسعه بنا 2ط-313 1ط-153 556 3
108 رف 3ط-126 4ط-1382 1508 2
109 روزان غرب 6ط-750 750 1
110 زیگورات 5ط-749 749 1
111 ساباط 2ط-216 3ط-270 1ط-120توسعه بنا 606 3
112 سام 6ط-1704 1704 1
113 سان 2ط-182 182 1
114 سایبان توسعه-120 3ط-353 1ط-105 578 3
115 سپند 2ط-205 3ط-280 4ط-398 3ط-288 1171 4
116 سراسازه 3ط-95 5ط-615 710 2
117 سروستان 6ط-753 753 1
118 سکنا 5ط-550 از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 550 1
119 سهند سازه 115 توسعه بنا 5ط-637 3ط-142 894 3
120 سیحون 2ط-733 1ط-96 829 2
121 شاخص 2ط-95 از یک پروژه انصراف 3ط-384 479 2
122 شارستان از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 8ط-1518 1518 1
123 شریف از یک پروژه انصراف 0 0
124 شهرآرا 5ط-596 از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 596 1
125 طراحان آناهید غرب 6ط792 792 1
126 طراحان شهر زاگرس از یک پروژه انصراف 1658 1658 1
127 طراحان منشور سرخ 5ط-646 توسعه بنا 1ط-96 توسعه بنا 3ط-447 1189 3
128 طرح از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف عدم تمایل 0 0
129 طرح سازه 6ط-968 968 1
130 طرح وتحقیق 6ط-1094 1094 1
131 عمران 1ط-92 3ط-331 5ط-625 1048 3
132 غرب گستر 2ط-204 3ط-294 498 2
133 فرادید طرح 3ط-298 از یک پروژه انصراف 5ط-602 900 2
134 فراز از یک پروژه انصراف 4ط-492 از یک پروژه انصراف 4ط-368 860 2
135 فرهودی 3ط-387 1ط-92 479 2
136 قائم 2ط-120 120 1
137 قرن 2ط-184 5ط-625 809 2
138 قصر 7ط-1155 1ط-28 1183 2
139 کاخ 4ط-464 4ط-431 895 2
140 کاردینال 5ط-741 741 1
141 کارون 3ط-105 3ط-631 736 2
142 کاشانه 5ط-688 3ط-280 968 2
143 کامبادن از یک پروژه انصراف 5ط-889 889 1
144 کاوه 6ط-720 720 1
145 کلان شهر 1ط-40 4ط-426 1ط-40 506 3
146 کلبه سازان 2ط-190 از یک پروژه انصراف 4ط-475 665 2
147 کوثر 5ط-697 2ط-47 744 2
148 کهن دژ از یک پروژه انصراف 9ط-1300 1300 1
149 کیان از یک پروژه انصراف 6ط-750 750 1
150 کیانا 4ط-333 از یک پروژه انصراف 4ط-408 741 2
151 کیسان 2ط-244 244 1
152 گروه مهندسی عمران 3ط-366 از یک پروژه انصراف 3ط-360 726 2
153 گوران 4ط-633 4ط-263 896 2
154 گینا 2ط-198 1ط-152 3ط-351 701 3
155 مادشهر 3ط-240 3ط-209 449 2
156 مانا 7ط-1091 1091 1
157 ماندرو 1ط-105 توسعه بنا 4ط-554 از یک پروژه انصراف 659 2
158 ماندگار از یک پروژه انصراف 5ط-765 765 1
159 مدائن 4ط-663 663 1
160 مصباح 6ط-829 829 1
161 مهر 5ط-660 از یک پروژه انصراف 660 1
162 مهراز 3ط-288 از یک پروژه انصراف 4ط-369 657 2
163 نصیر 1ط-47 3ط-194 3ط-294 535 3
164 نوی از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 8ط-1128 1128 1
165 نیارش 1ط-276 توسعه بنا 276 1
166 نیاوران 5ط-1350 1350 1
167 نیایش 1ط-120 3ط-315 435 2
168 ولی عصر از یک پروژه انصراف 10ط-3807 3807 1
169 ویستا 3ط-198 2ط-204 402 2
170 هارمونی 4ط-747 747 1
171 هدیش 6ط-1107 1107 1
172 هزاره سوم 2ط-216 4ط-293 509 2
173 هشت بهشت از یک پروژه انصراف 5ط-620 620 1
174 همراه از یک پروژه انصراف 1ط-300 شهرک صنعتی از یک پروژه انصراف 300 1
175 همسو 1ط-92 از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف عدم تمایل 92 1
176 همگام 7ط-1061 از یک پروژه انصراف 1061 1
177 هنر معماری از یک پروژه انصراف از یک پروژه انصراف 3ط-366 4ط-338 704 2
178 یاس سفید از یک پروژه انصراف 3ط-269 3ط-238 507 2
179 یاسا 5ط-540 1ط-92 632 2
180 یاسین 3ط-366 2ط-201 1ط-18 585 3
138928 326

منتشر شده در بخش: گزارشات عملکرد سازمان
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه می باشد. طراحی و پیاده سازی : واحد آی تی سازمان
Content