25

1

سخنان پیش از دستور

در ابتدای جلسه ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر شرفی ضمن تشکر از کلیه همکاران و دست اندر کاران جشن روز مهندس و همچنین تشکر از مهندس کولانی و کلیه اعضای هیئت مدیره به مناسبت برگزاری با شکوه جشن روز مهندس تشکر و قدردانی نمودند.

12

موافق

12

 

مخالف

0

2

توضیحات دکتر عقابی در خصوص ماده 27

آقای دکتر عقابی در مورد کمیسیون ماده 27 توضیحاتی مبسوط ارائه نمودند ضمنا اعلام نمودند که اولین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون ماده 27 نیز برگزار گردید.در خصوص افزایش تعرفه ماده 27 هم مطرح و مقرر گردید در جلسه بعدی کمیسیون ماده 27 بررسی گردد و آقای دکتر عقابی گزارشی از ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ارائه کردند و در مورد قسمت های مختلف آن مباحثی ارائه نمودند.

12

موافق

12

 

مخالف

0

3

مصوبات کمیسیون مجریان

در مورد مصوبات کمیسیون مجریان مباحثی ارائه شد و مقرر گردید تعداد کارهای باقیمانده کمتر از واحد(عدد صحیح) در صورتیکه عدد زیر 0.5 باشد یک پروژه تا سقف 500 متر مربع و بین 0.5 تا 0.9 از 500 متر مربع تا سقف 800 متر مربع مجریان محترم بتوانند پروژه اخذ نمایند.

12

موافق

11

 

مخالف

0

4

تمدید قرارداد کنونی ساختمان نظام

مقرر گردید جناب آقای مهندس حوریزاد به عنوان نماینده سازمان جهت تمدید یکساله ساختمان کنونی نظام مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد

12

موافق

12

 

مخالف

0

5

پاداش پایان سال کارمندان

مقرر گردید پاداش پایان سال کارمندان با افزایش 20 درصد نسبت به سال 96 و بر اساس بودجه مصوب سال 97 تصویب گردید.(مبلغ شش میلیون ریال معدل ششصد هزار تومان)

12

موافق

12

 

مخالف

0

6