31
باسلام:
احتراما پیوست سه برگ دستورالعمل و یک برگ جدول تعرفه های خدمات مهندسی در استان کرمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.این تعرفه جهت معرفی نامه های صادره از سوی سازمان از تاریخ 1399/03/01 قابل اجرا می باشد.
احسان داریوشی
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
جهت دانلود فایل ابلاغ تعرفه اردیبهشت 99 اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود فایل دستورالعمل تعرفه اردیبهشت 99 اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود فایل تعرفه خدمات مهندسی اردیبهشت 99 اینجا کلیک کنید.
Posted in: تعرفه ها