12
💠اطلاعیه رفاهی:

اعضاء محترم سازمان که از ابتدای سال سهمیه بلیط استخر خود را دریافت نکرده اند، می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 به واحد روابط عمومی مراجعه نمایند.

⛔️لازم به ذکر است ارائه خدمات رفاهی فقط با حضور فرد و همراه داشتن کارت عضویت معتبر امکان پذیر می باشد.