15
به اطلاع آندسته از اعضا محترم سازمان که در سال 97 موفق به دریافت بلیط استخر نگردیدند میرساند جهت دریافت بلیط استخر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته تا پایان خرداد ماه به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند. تسویه حساب با سازمان تا پایان سال 97 جهت دریافت خدمات رفاهی الزامی است.

خواهشمند است با توجه به زمانبندی توزیع بلیط ها از مراجعه به واحد روابط عمومی خارج از روزهای قید شده خودداری نمایید.