05
مهندسین گرامی که به کلمه عبور پروفایل شخصی خود دسترسی ندارند میتوانند با شماره موبایلی که در سازمان ثبت نموده اند, نام و نام خانوادگی,شماره عضویت و کد ملی خود را به شماره 09187633161 در ساعت اداری پیامک نمایند. کلمه عبور به شماره ثبت شده در سازمان ارسال خواهد شد. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه