02

اطلاعیه شماره 3

دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای گیلانغرب،ثلاث باباجانی،دالاهو نیاز مبرم و فوری به مهندسین دارای پروانه اشتغال طراحی سازه دارند.از متقاضیان دعوت می شود با به همراه داشتن اصل پروانه اشتغال و مهر مهندسی خود به امور شهرستانهای سازمان مراجعه نماید.