نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

شفافیت عملکرد


قابلیت مشاهده صف ارجاع نظارت پروژه ها در سامانه سینا

قابلیت مشاهده صف ارجاع نظارت پروژه ها در سامانه سینا

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 01:27 تعداد بازدید:480


اطلاعیه سازمان در خصوص سامانه سینا

اطلاعیه سازمان در خصوص سامانه سینا

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ 10:54 تعداد بازدید:672