نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اخبار آموزش


دوره آموزشی/مجازی "طراحی سازه در برابر انفجار"

دوره آموزشی/مجازی "طراحی سازه در برابر انفجار"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ 10:37 تعداد بازدید:28


برنامه تکمیلی دوره های آموزشی خرداد و تیر ۱۴۰۳

برنامه تکمیلی دوره های آموزشی خرداد و تیر ۱۴۰۳

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ 08:21 تعداد بازدید:83


برگزاری دوره های آموزشی/ مجازی صرفه جویی در مصرف انرژی ( مبحث ۱۹ ) مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال

برگزاری دوره های آموزشی/ مجازی صرفه جویی در مصرف انرژی ( مبحث ۱۹ ) مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 07:19 تعداد بازدید:86


مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با دوره های آموزشی ورود به حرفه رشته عمران ( محاسبات )

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با دوره های آموزشی ورود به حرفه رشته عمران ( محاسبات )

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 06:42 تعداد بازدید:51


دوره آموزشی مجازی "طراحی سازه های بتن آرمه بخش 1: نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی ویژه"

دوره آموزشی مجازی "طراحی سازه های بتن آرمه بخش 1: نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی ویژه"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 03:39 تعداد بازدید:16


دوره آموزشی/مجازی " اصول قرارداد نویسی مجری"

دوره آموزشی/مجازی " اصول قرارداد نویسی مجری"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ 02:23 تعداد بازدید:94


دوره‌ی آموزشی/مجازی «روند و اصول طراحی تاسیسات براساس دانش اطلاعات مدلسازی ساخت BIM»

دوره‌ی آموزشی/مجازی «روند و اصول طراحی تاسیسات براساس دانش اطلاعات مدلسازی ساخت BIM»

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ 07:56 تعداد بازدید:73


دوره آموزشی مجازی " آشنایی با برچسب انرژی در ساختمان"

دوره آموزشی مجازی " آشنایی با برچسب انرژی در ساختمان"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ 09:28 تعداد بازدید:103


سمینار حقوق مهندسی ( با رویکرد بررسی چالش های مجریان ذیصلاح و ارائه راهکارهای حقوقی )

سمینار حقوق مهندسی ( با رویکرد بررسی چالش های مجریان ذیصلاح و ارائه راهکارهای حقوقی )

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 04:54 تعداد بازدید:84


دوره آموزشی/مجازی " ایمنی در ساختمان سازی (با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی)"

دوره آموزشی/مجازی " ایمنی در ساختمان سازی (با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی)"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ 06:13 تعداد بازدید:86


برنامه زمانبندی دوره های آموزشی اردیبهشت و خرداد 1403

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی اردیبهشت و خرداد 1403

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ 05:53 تعداد بازدید:625


دوره آموزشی/مجازی تخصصی معماری داخلی

دوره آموزشی/مجازی تخصصی معماری داخلی

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ 08:31 تعداد بازدید:233


دوره آموزشی مجازی " چالش های گودبرداری و طراحی سیستم های نوین مهار گودهای عمیق "

دوره آموزشی مجازی " چالش های گودبرداری و طراحی سیستم های نوین مهار گودهای عمیق "

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 07:50 تعداد بازدید:68


برگزاری دوره آموزشی ویژه مهندسین جدیدالورود

برگزاری دوره آموزشی ویژه مهندسین جدیدالورود

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ 02:10 تعداد بازدید:250


دوره آموزشی مجازی " ضوابط طراحی دیافراگم هاي فلزي و بتنی بر اساس مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۱"

دوره آموزشی مجازی " ضوابط طراحی دیافراگم هاي فلزي و بتنی بر اساس مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۱"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 06:23 تعداد بازدید:45


دوره آموزشی مجازی " اصول و ضوابط طراحی روشنایی مطابق به روز ترین استاندارد EN "

دوره آموزشی مجازی " اصول و ضوابط طراحی روشنایی مطابق به روز ترین استاندارد EN "

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 06:25 تعداد بازدید:40


برگزاری دوره آنلاین مبحث ۱۹ مختص مهندسین عمران

برگزاری دوره آنلاین مبحث ۱۹ مختص مهندسین عمران

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ 08:42 تعداد بازدید:233


برگزاری دوره آموزشی آنلاین مبحث ۱۹ مختص مهندسین معمار

برگزاری دوره آموزشی آنلاین مبحث ۱۹ مختص مهندسین معمار

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ 08:45 تعداد بازدید:136


دوره آموزشی بازرسی تست و تحویل تاسیسات برقی در ساختمان ها ( کرمانشاه )

دوره آموزشی بازرسی تست و تحویل تاسیسات برقی در ساختمان ها ( کرمانشاه )

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ 08:23 تعداد بازدید:258


اطلاعیه سازمان در خصوص تحویل مدارک مهندسین قبولی مشروط آزمون مهر 1402

اطلاعیه سازمان در خصوص تحویل مدارک مهندسین قبولی مشروط آزمون مهر 1402

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ 11:40 تعداد بازدید:314


دوره آموزشی/مجازی تشریح اصلاحات و تغییرات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش ۱۴۰۱ ( ویژه مهندسین مکانیک )

دوره آموزشی/مجازی تشریح اصلاحات و تغییرات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش ۱۴۰۱ ( ویژه مهندسین مکانیک )

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ 05:10 تعداد بازدید:83


دوره آموزشی/مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر"

دوره آموزشی/مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر"

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ 05:13 تعداد بازدید:173


برگزاری دوره های آموزشی/مجازی مبحث 19 توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال اعضای محترم رشته های عمران معماری برق و مکانیک

برگزاری دوره های آموزشی/مجازی مبحث 19 توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال اعضای محترم رشته های عمران معماری برق و مکانیک

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ 10:25 تعداد بازدید:5035


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ورود به حرفه اجرا

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ورود به حرفه اجرا دوره مناسب سازی ضابطه 246

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ 10:11 تعداد بازدید:194


مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و ابلاغ دستورالعمل دوره های آموزشی و کسر نمره برای شرکت کنندگان آزمونهای ورود به حرفه مهرماه ۱۴۰۲

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و ابلاغ دستورالعمل دوره های آموزشی و کسر نمره برای شرکت کنندگان آزمونهای ورود به حرفه مهرماه ۱۴۰۲

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 01:26 تعداد بازدید:1308


برگزاری وبینار رایگان طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN1804 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

برگزاری وبینار طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN1804 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 05:36 تعداد بازدید:188


برگزاری دوره آموزشی ساختمانهای هوشمند 1 در تاریخهای 12 و 13 اسفندماه 1402

برگزاری دوره آموزشی ساختمانهای هوشمند 1 در تاریخهای 12 و 13 اسفندماه 1402

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ 01:53 تعداد بازدید:136


دوره آموزشی/مجازی" دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی "

دوره آموزشی/مجازی" دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی "

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ 07:49 تعداد بازدید:162


دوره آموزشی/مجازی "ضوابط طراحی و کنترل دال هاي مجوف بر اساس مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان"

دوره آموزشی/مجازی "ضوابط طراحی و کنترل دال هاي مجوف بر اساس مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان"

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ 07:54 تعداد بازدید:145


دوره رایگان آموزشی/مجازی "اخلاق در مهندسی"

دوره رایگان آموزشی/مجازی "اخلاق در مهندسی"

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ 07:58 تعداد بازدید:149


برنامه تکمیلی دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه 1402

برنامه تکمیلی دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه 1402

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 04:37 تعداد بازدید:781


برنامه زمانبندی دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه 1402

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه 1402

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ 12:57 تعداد بازدید:1018


برگزاری سمینار آموزشی "بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها " در تهران با امتیاز ارتقا پایه

برگزاری سمینار آموزشی "بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها " در تهران با امتیاز ارتقا پایه

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ 01:53 تعداد بازدید:169


دوره آموزشی مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر "

دوره آموزشی مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر "

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ 09:56 تعداد بازدید:358


دوره آموزشی مجازی "ارزیابی عملکردی و بهسازی لرزه ای بر اساس عملکرد مطابق با استاندارد ASCE 41-23"

دوره آموزشی مجازی "ارزیابی عملکردی و بهسازی لرزه ای بر اساس عملکرد مطابق با استاندارد ASCE 41-23"

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ 01:42 تعداد بازدید:138


همایش ملی " صنعتی سازی در صنعت ساختمان " در کرمان

همایش ملی " صنعتی سازی در صنعت ساختمان " در کرمان

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ 11:17 تعداد بازدید:222


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با محاسبه، بازرسی و اجرای دوربین های مداربسته در ساختمانهای مسکونی

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با محاسبه، بازرسی و اجرای دوربین های مداربسته در ساختمانهای مسکونی

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ 07:06 تعداد بازدید:432


همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان در اصفهان

همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان در اصفهان

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 01:27 تعداد بازدید:404


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی اصول کنترل و بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر ( ارتقاء پایه ۳ به ۲ مکانیک )

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی اصول کنترل و بازرسی ، تحویل و مدیریت تعمیر ( ارتقاء پایه ۳ به ۲ مکانیک )

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 02:01 تعداد بازدید:247


برای اولین بار در استان : همایش ملی آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمانها بر اساس عملکرد

برای اولین بار در استان : همایش ملی آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمانها بر اساس عملکرد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 10:51 تعداد بازدید:642


مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با برگزاری دوره آموزشی مجازی کارگاه فنی تخصصی یادگیری فعال مهارتی افزودنی های بتن

مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با برگزاری دوره آموزشی مجازی کارگاه فنی تخصصی یادگیری فعال مهارتی افزودنی های بتن زمان برگزاری : ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ مدرس مهندس مصطفی احمدوند سرفصل دوره: عملکرد افزودنی های بتن عملکرد روان کننده و فوق روان کننده در بتن عملکرد هوازا در بتن

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ 12:35 تعداد بازدید:19785


مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با برگزاری وبینارهای علمی تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در نیمه دوم سال ۱۴۰۲

مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با برگزاری وبینارهای علمی تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در نیمه دوم سال

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ 12:39 تعداد بازدید:2407


تغییر تاریخ برگزاری همایش کشوری طراحی بر اساس عملکرد

تغییر تاریخ برگزاری همایش کشوری طراحی بر اساس عملکرد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ 08:47 تعداد بازدید:348


برای اولین بار : برگزاری همایش ملی با امتیاز ارتقاء پایه مهندسان عمران در کرمانشاه

برای اولین بار : برگزاری همایش ملی با امتیاز ارتقاء پایه مهندسان عمران در کرمانشاه

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 02:43 تعداد بازدید:415


برنامه تکمیلی زمانبندی دوره های آموزشی آبان و آذر 1402

برنامه تکمیلی زمانبندی دوره های آموزشی آبان و آذر 1402

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ 02:55 تعداد بازدید:1190


اطلاعیه آموزش در رابطه با تکمیل مدارک دوره های کسری نمره آزمون اردیبهشت ماه ورود به حرفه

اطلاعیه آموزش در رابطه با تکمیل مدارک دوره های کسری نمره آزمون اردیبهشت ماه ورود به حرفه

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 07:50 تعداد بازدید:525


برنامه زمانبندی دوره های آموزش آبان و آدر ماه 1402

برنامه زمانبندی دوره های آموزش آبان و آدر ماه 1402

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 11:41 تعداد بازدید:841


اولین همایش گزارش نویسی ویژه ناظرین تاسیسات برقی برگزار شد

اولین همایش گزارش نویسی ویژه ناظرین تاسیسات برقی برگزار شد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ 11:36 تعداد بازدید:260


برگزاری همایش گزارش نویسی مهندسین ناظر تاسیسات برقی در 12 آبان ماه

برگزاری همایش گزارش نویسی مهندسین ناظر تاسیسات برقی در 12 آبان ماه

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ 10:11 تعداد بازدید:370


همایش چیستی و چگونگی سیستم زمین ، همبندی اصلی و همبندی تکمیلی

همایش چیستی و چگونگی سیستم زمین ، همبندی اصلی و همبندی تکمیلی

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ 10:58 تعداد بازدید:279


دوره بازآموزی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۲

دوره بازآموزی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۲

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ 08:55 تعداد بازدید:359


عدم برگزاری دوره آموزشی دوربین مداربسته در 21 مهرماه

عدم برگزاری دوره آموزشی دوربین مداربسته در 21 مهرماه

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ 10:30 تعداد بازدید:237


همایش کشوری صرفه جویی انرژی در ساختمان

همایش کشوری صرفه جویی انرژی در ساختمان

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 09:31 تعداد بازدید:296


دوره آموزشی مجازی" سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری"

دوره آموزشی مجازی" سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری"

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ 11:51 تعداد بازدید:403


دوره آموزشی مجازی " گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری"

دوره آموزشی مجازی " گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری"

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ 11:52 تعداد بازدید:348


اطلاعیه جابجایی زمان دوره آموزشی دوربین های مداربسته

اطلاعیه جابجایی زمان دوره آموزشی دوربین های مداربسته

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ 11:49 تعداد بازدید:232


سومین دوره "آشنایی با محاسبه، بازرسی و اجرای سیستم دوربین های مداربسته"

سومین دوره "آشنایی با محاسبه، بازرسی و اجرای سیستم دوربین های مداربسته"

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ 11:46 تعداد بازدید:345


سمینار تخصصی رشد و توسعه و باز آفرینی پایدار شهری

سمینار تخصصی رشد و توسعه و باز آفرینی پایدار شهری

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ 11:44 تعداد بازدید:308