نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبات


مکاتبه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با بازنگری در ویرایش پنجم مبحث دهم

مکاتبه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با بازنگری در ویرایش پنجم مبحث دهم

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 11:00 تعداد بازدید:46


ابلاغ نظامنامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور

ابلاغ نظامنامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 11:07 تعداد بازدید:59


مکاتبه مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با معرفی اعضای دستگاه نظارت و اعضای هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با معرفی اعضای دستگاه نظارت و اعضای هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 01:08 تعداد بازدید:377


مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در مبحث ۱۹

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی با توجه به بحران ناترازی انرژی و سهم ساختمان ها در انرژی مصرفی کل کشور

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 01:50 تعداد بازدید:79


مکاتبه مدیرکل امور مالیاتی استان در رابطه با سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید

مکاتبه مدیرکل امور مالیاتی استان در رابطه با سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 02:30 تعداد بازدید:54