نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مصالح استاندارد


مکاتبه مدیرکل اداره استاندارد کرمانشاه در رابطه با لزوم نمونه برداری بر اساس الزامات استاندارد ملی

مکاتبه مدیرکل اداره استاندارد کرمانشاه در رابطه با لزوم نمونه برداری بر اساس الزامات استاندارد ملی،نمونه برداری از بتن مصرفی ( محصول نهایی ) به صورت مرکب ، الزام تولیدکنندگان بتن به همکاری با آزمایشگاههای دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و ...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 02:18 تعداد بازدید:278