نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

دوره آموزشی/مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر"

دوره آموزشی/مجازی " اصول گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر"

زمان برگزاری : ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳
از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
برگزار کننده : مدیریت آموزش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سرفصل دوره:

- آشنایی با قوانین و مقررات جهت انجام نظارت بر ساختمانهای شهری
-آشنایی با امور لازم جهت انجام توسط مهندسین ناظر قبل از صدور پروانه ساختمانی
- آشنایی با امور لازم جهت انجام توسط مهندسین ناظر از صدور پروانه تا آغاز عملیات اجرا  
 - آشنایی با وظایف ناظر در خصوص نگارش گزارشات مرحله ای و اعلام تخلفات ساختمانی

 نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0