نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ابلاغ تعرفه اصلاح شده ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن ساختار شکست

ابلاغ تعرفه اصلاح شده ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن ساختار شکست

بـا توجه به  ابلاغ ساختـار شـکست جدیـد در تعرفه های  خـدمات مهندسی  ساختمـان در بخش طراحی ونظارت از سوی وزارت راه وشـهرسازی به این سازمـان و بـا رعایت مصویات قبلی هیات چهار نفره اسـتان در خصوص رشـته برق به پیوست جدول الف تعرفه های خدمات مهندسی اصلاح شده در سال 1402 بحضور ارسال می گردد. در مجموع تعرفه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت تغییری ایحاد نگردیده است.
لازم به توضیح می باشد تعرفه های سال 1403 هنوز به این سازمان ابلاغ نگردیده است.

 

برای دریافت جدول تعرفه مذکور اینجارا کلیک کنید.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0