نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ با حضور روسای سازمانها برگزار شد

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ با حضور روسای سازمانها برگزار شد و در مطالب پیش از شروع دستور جلسه، موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد:
- موضوع اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مشکلات بوجود آمده در پروژه های مشارکتی طرح نهضت ملی مسکن
- مشکلات برگزاری مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در سال ۱۴۰۳
- مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت و سامانه یکپارچه خدمات مهندسی
سپس در ادامه جلسه توضیحاتی توسط ریاست محترم شورای مرکزی درخصوص ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ و پیشنهادات مطرح شده از طرف این شورا در جلسه شورای مبانی قیمت گذرای خدمات مهندسی ارائه شد. همچنین درخصوص مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت مقرر شد جلسه ای در هفته آتی با حضور روسای سازمان ها و اعضای شورای مرکزی برگزار‌ شود و موارد بصورت دقیق تر مورد بررسی واقع شوند.
موضوعات طرح و مصوب شده در دستور جلسه:
- در خصوص مشکلات مجمع عمومی استان بوشهر، برابر مصوبه شورای مرکزی مقرر شد جلسه مجمع عمومی بصورت فوق العاده برگزار گردد و همچنین اعضای متخلف در مجمع عمومی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون به‌ شورای انتظامی معرفی شوند.
- بررسی و تصویب تقویم ۶ ماهه اول جلسات شورای مرکزی در سال ۱۴۰۳
- ‌بررسی و تصویب اصلاحیه شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی
- بررسی برخی از موارد قرارداد همسان نظارت از قبیل مدت زمان قرارداد، نحوه آزادسازی حق الزحمه مهندسین و تعویض ناظر ‌

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0