نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره های آموزشی مجریان تجربی و مهندسان تاسیسات مکانیکی در زمینه سامانه گاز ساختمانها

مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره های آموزشی مجریان تجربی و مهندسان تاسیسات مکانیکی در زمینه سامانه گاز ساختمانها

_ بموجب این ابلاغیه مجریان تجربی لوبه‌کشی گاز از تاریخ این ابلاغ تا ۲ سال مهلت دارند نسبت به گذراندن دوره های آموزشی ابلاغی از دفتر مقررات ملی ساختمان و قبولی در آزمون مربوطه اقدام نمایند.
_ تمامی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار تاسیسات مکانیکی برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال موظفند از یکسال پس از تاریخ این ابلاغیه دوره های آموزشی مرتبط با سامانه گاز را گذارنده و دارای قبولی در آزمون و گواهی مربوطه باشند.
_ دوره های مذکور متعاقبا از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0