نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه مدیرکل اداره استاندارد استان در رابطه با رعایت الزامات بند ۵_۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸ ( بلوک های پلی‌استایرن )

مکاتبه مدیرکل اداره استاندارد استان در رابطه با رعایت الزامات بند ۵_۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸ ( بلوک های پلی‌استایرن )

نظارت بر عدم پذیرش و عدم استفاده از بلوکهای دارای شیار

مطابق بند مذکور و برای جلوگیری از اندود کاری مستقیم ، تصریح شده که سطح زیرین بلوک باید فاقد شیار باشد.

 

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0