نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با تمدید مهلت گذارندن دوره های آموزشی کسر نمره

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با تمدید مهلت گذارندن دوره های آموزشی کسر نمره مجموعه آزمونهای نظام مهندسی ساختمان تا پایان زمان اعتبار همان آزمون ( سه سال پس از زمان برگزاری )

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0