نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

الکترونیکی شدن فرآیندهای واحد تفکیک سند

به اطلاع اعضا محترم سازمان میرساند با حمایت هیات مدیره محترم سازمان و همت واحدهای فناوری اطلاعات و تفکیک سند، فرآیندهای واحد تفکیک سند الکترونیکی، به سامانه سینا اضافه شد.پس از دوره آزمایشی دیگر نیازی به مراجعه حضوری مالکان و مهندسان نقشه بردار جهت انجام امورات مربوطه نخواهد بود.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0