نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با پیش نویس غیرقابل استناد مبحث جدید ( انطباق شهری ساختمان )

مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با پیش نویس غیرقابل استناد مبحث جدید ( انطباق شهری ساختمان )

 

فایل مبحث جدید انطباق شهری ساختمان

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0