نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

دوره آموزشی مجازی "طراحی سازه های بتن آرمه بخش 1: نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی ویژه"

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره آموزشی مجازی "طراحی سازه های بتن آرمه بخش 1: نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی ویژه"  
زمان برگزاری : سه شنبه ۸ خرداد ماه
از ساعت : ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
برگزار کننده : مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سرفصل دوره:
_ تعاریف مربوط به دیوار برشی
نحوه کنترل برش تشدید یافته در دیوارها
نواحی مرزی دیوارهای برشی
نکات ویژه مدل سازی دیوار برشی با نرم افزار Etabs
ضوابط وصله و قطع آرماتورهای دیوار
دیوارهای برشی کوپل

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0