نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

برگزاری دوره های آموزشی/ مجازی صرفه جویی در مصرف انرژی ( مبحث ۱۹ ) مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال

برگزاری دوره های آموزشی/ مجازی صرفه جویی در مصرف انرژی ( مبحث ۱۹ ) مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ویژه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال در ۴ رشته

 عمران(زمان آزمون آنلاین
سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۰۰ کلاس آنلاین : یکشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

معماری (زمان آزمون آنلاین
سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ ، کلاس آنلاین : شنبه ۲۲ خرداد از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

 مکانیک (زمان آزمون آنلاین
سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ ، کلاس آنلاین شنبه ۱۹ خرداد از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )

 برق ( زمان آزمون آنلاین سه شنبه ۲۹  خرداد ساعت ۱۶:۰۰ ، کلاس آنلاین دوشنبه ۲۱ خرداد از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ )


لینک ثبت نام اعضای عمران :   

http://B2n.ir/u66608
لینک ثبت نام اعضای معماری :

http://B2n.ir/k87329
لینک ثبت نام اعضای مکانیک :

http://B2n.ir/a99958

لینک ثبت نام اعضای برق :

http://B2n.ir/m89395


با توجه به عدم ارسال پیامک شروع دوره برای ثبت نام کنندگان از مرکز تحقیقات ، روز و ساعت کلاس و آزمون خود را به یاد داشته باشید.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0