نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مجموعه آزمونهای نظام مهندسی ساختمان

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مجموعه آزمونهای نظام مهندسی ساختمان

 امکان ثبت نام مجدد

 بدینوسیله به اطلاع داوطلبان مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان مورخ ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ می رساند، به دلیل تغییر زمان برگزاری آزمونهای سراسری (کنکور) و تلاقی آن با زمان برگزاری مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان، زمان برگزاری آزمون یاد شده به ۴ و ۵ مردادماه ۱۴۰۳ تغییر یافته است.
 لذا به منظور امکان فرصت جدید برای ثبت نام در آزمون های مذکور متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ تا پایان وقت اداری همانروز با مراجعه به درگاه الکترونیکی inbr.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0