نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

با رای کمیته داوری شورای مرکزی مصوبات مجمع عمومی کرمانشاه فاقد اعتبار قانونی اعلام شد

نوبت بعد‌از‌ظهرجلسه شورای مرکزی سه‌شنبه هشتم خرداد‌ماه ۱۴۰۳ با حضور رؤسای استان‌ها در سالن جلسات نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد.
در این جلسه، به‌عنوان اولین دستور، موضوع سازمان نظام مهندسی  استان کرمانشاه مطرح و گزارشی از سوی ريیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه بیان شد و پس از آن دکتر یزدانی رئیس هیأت داوری گزارش خود را از جلسات داوری به شورای مرکزی ارائه کرد که در نهایت با توجه به مستندات و مواردی که در صحن شورا مطرح شد و با توجه به عدم رعایت ماده ۱۶ شیوه‌نامه نحوه اداره جلسات مجمع عمومی، مصوبات مجمع استان کرمانشاه فاقد اعتبار قانونی اعلام و مقرر شد مجمع فوق‌العاده در اسرع وقت، برگزار شود.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0