نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

معرفی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات دهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

به موجب ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی "وزارت راه و شهرسازی دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل و به عنوان اعضای دستگاه نظارت به شرح ذیل به موجب ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی "وزارت راه و شهرسازی دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل و به عنوان اعضای دستگاه نظارت به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- رامین الماسی/ مدیرکل(رییس)
۲- سجاد امینی/ عضو
۳- یونس غلامی/ عضو
۴- فرشاد وروایی/عضو
۵- علی اشرف کرمی/ عضو حقوقدان


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0