نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

معرفی اعضای هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

به موجب ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون و نظام نامه ابلاغی انتخابات، هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر انتخاب شده اند:

۱- منصور طاقه ای(رییس)
۲- پوریا رفیعی(نایب رییس)
۳- عبدالرضا صدرا(منشی)
۴- حسین کاظمی فرد/ عضو
۵- کامران ملکی/ عضو
۶- احمدرضا مهدی آبادی/ عضو
۷- مهدی آذرافزا/ عضو


روند اجرایی اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره، تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه، طبق نظام نامه انتخابات متعاقبا از طریق اطلاعیه های"هیات اجرایی انتخابات" به طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0