نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مکاتبه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با بازنگری در ویرایش پنجم مبحث دهم

مکاتبه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان در رابطه با اطلاعیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نظر خواهی و اعلام بازخوردها و‌نواقص احتمالی و بازنگری در ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

 از تمامی اساتید، مهندسان بویژه اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ، متخصصان و دست اندرکاران صنعت ساختمان تقاضا می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این بازنگری به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با نشانی الکترونیکی mabhas@inbr.ir  ارسال نمایند.

 


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0