نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ابلاغ نظامنامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور

مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و‌ ابلاغ نظام نامه انتخابات دهمین دوره اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور

 

 

 

دریافت فایل نظامنامه انتخابات هیات مدیره 1403


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0