نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

مصوبات صد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره ( عادی ) برگزار شده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶

- در خصوص مسائل مجریان : برگزاری جلسه موافقان و‌مخالفان برخی موضوعات با اعضای هیات مدیره
- توافق در خصوص پرداخت مابه التفاوت اجاره دفتر مرکزی 
- پرداخت مبلغ علی الحساب جهت هزینه های هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره استان کرمانشاه
- موافقت با استعفای آقایان‌ مهندس ایرج نوروزی نیا و علیرضا شهبازی از شورای انتظامی 
- پرداختهای ناظرین مسکن ملی در سطح استان ، مشابه مسکن ملی شهر کرمانشاه اقدام گردد.
- عقد قراردادهای نظارت عالیه به صورت قرارداد پیمانکاری


برای دستیابی به مصوبات جلسه مذکور اینجارا کلیک کنید.


نویسنده : روابط عمومی

نظرات 0